Door een versneld tempo van maatschappelijke, omgevings- en technologische veranderingen, worden ontwerpproblemen elke dag complexer. Zeker wanneer men ook rekening moet houden met stakeholders en verschillende disciplines. Ontwerpen voor onze toekomst vergt tegenwoordig dus de nodige kennis en expertise welke elke dag verder buiten ons bereik komt te liggen. Het Designing Inteligence Lab (DI_Lab) zal onderzoeken hoe menselijke en niet-menselijke ontwerpers samen kunnen werken om deze nieuwe complexe uitdagingen te lijf te gaan.

Ons doel is methoden en instrumenten ontwikkelen waarmee menselijke en kunstmatige intelligentie voor langere perioden creatief kunnen samenwerken.

We gaan nieuwe multimodale technieken ontwikkelen om te bestuderen hoe ontwerpers bij creatieve processen samenwerken door middel van spreken, kijken, gebaren en de prototype-georiënteerde dialoog. Met de inzichten en data die we daaruit halen, trainen we kunstmatige actoren en sociale robots – robots die ontworpen zijn voor interactie met mensen – om verschillende soorten creatieve ontwerpprocessen, in samenwerking met mensen, te onderzoeken.

We gaan onze bevindingen toepassen op complexe problemen in toepassingsgebieden zoals gezondheid, mobiliteit. Uiteindelijk willen we het ‘design denken’ betrekken in de wereld van kunstmatige intelligentie en daarmee niet alleen ontwerpprofessionals helpen, maar ook anderen die betrokken zijn bij ontwerpprocessen met meerdere stakeholders.

Humans and AI designing the future in dialogue