DI_Lab

Mens en AI ontwerpen samen de toekomst

De aard van ontwerpproblemen is in de loop der jaren steeds complexer geworden. DI (Designing Intelligence) Lab is ervan overtuigd dat AI echt een verschil kan maken door nieuwe inzichten te bieden voor ontwerpers en nieuwe datasets voor onderzoekers. 

Het hoofddoel van DI_Lab is om AI te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe ontwerpmethodes. Ten eerste bestuderen we intensief hoe ontwerpers op dit moment samenwerken. Ze praten niet alleen, ze schetsen, ze gebruiken objecten, en communiceren met bijvoorbeeld gebaren en blikken. Er zijn dus vele verschillende modaliteiten waarin ze met elkaar interacteren en ideeën uitwisselen. Het combineren en visualiseren van deze modaliteiten zal een rijker begrip geven van wat er plaatsvindt.  

Als we de interactie tussen ontwerpers kunnen analyseren en codificeren, dan kunnen we de volgende stap proberen te zetten: het maken van een sociale robot die deel kan uitmaken van het ontwerpproces en die het ontwerpproces kan versterken. Het modelleren en ontwikkelen van zo'n artificiële agent die creatief kan interageren met menselijke ontwerpers, is het tweede doel.  

In eerste instantie zal het Lab individuele aspecten van samenwerking onderzoeken, zoals blik, overdenking en gespreksgeheugen, en hoe deze zich verhouden tot het ontwerpproces en het resultaat. De bevindingen van deze studies zullen informatie opleveren voor specifieke verbale en non-verbale interacties in de sociale robot, met mogelijke toepassing voor de ondersteuning van allerlei ontwerpprocessen. 

De TU Delft is een van de weinige universiteiten met een volledige op ontwerp gerichte faculteit, in plaats van dat ontwerp een onderdeel is van een engineering of architectuur faculteiten. De combinatie hiervan met onderzoek naar de mogelijke rol van AI in het ontwerpproces is uniek. Het Lab zal ook nieuwe onderwijsinitiatieven lanceren, zoals een minor in AI en Design. 

Het DI_Lab is onderdeel van het TU Delft AI Labs programma.

The team

Directors

/* */