Zestig jaar lang fluctueerde de belangstelling voor machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI), maar door ingrijpende fundamentele ontwikkelingen in de laatste tien jaar is de belangstelling voor dit gebied weer heviger aangewakkerd; Machine learning is voor veel toegepaste wetenschappers nu toegankelijk en daardoor een onmisbaar instrument geworden. Deze nieuwe aangewakkerde belangstelling zorgt ook voor een drastische versnelling in het fundamentele onderzoek binnen AI. Nieuwe ontwikkelingen die hieruit voortkomen zorgen voor tal van nieuwe toepassingen. Toekomstige ontdekkingen zijn dus onlosmakelijk verbonden met nieuwe opgedane kennis en daarmee ook het gebruik van deze nieuwe technologie ter verbetering van de maatschappij.

Met het MACHINA-lab willen we nieuwe materialen en structuren ontdekken door de kloof te overbruggen tussen de mensen die machine learning ontwikkelen (onderzoekers die werken in AI) en mensen uit de praktijk (onderzoekers die werken met AI).

Hiervoor willen wij als broedplaats functioneren voor de ontwikkeling van nieuwe AI-methoden voor niet-triviale problemen in materiaalwetenschap en vaste stof mechanica.