Ondersteuning & Faciliteiten

We bieden specifieke en gespecialiseerde technische ondersteuning aan voor datagestuurd onderzoek, met inbegrip van expliciete ondersteuning voor datamanagement, data-stewardship en datasharing, teneinde duurzame onderzoeksactiviteiten en (externe) samenwerking mogelijk te maken. Daarnaast bieden we gerichte en gespecialiseerde valorisatieondersteuning voor universiteitsbreed onderzoek en onderwijs met betrekking tot AI, data & digitalisatie. De TU Delft neemt deel aan vooraanstaande landelijke en internationale samenwerkingsverbanden en netwerken en initieert en ondersteunt intensieve samenwerking met relevante stakeholders en bedrijven, met inbegrip van langdurige samenwerkingsverbanden en uitwisselingsprogramma's voor medewerkers.

Valorisatie-ondersteuning

AI groeit explosief. Daarom bieden we valorisatieondersteuning die nauw aansluit bij de onderzoeksdoelen van de AI-onderzoekers van de TU Delft. We faciliteren het bij elkaar brengen van externe partijen en wetenschappelijk medewerkers voor zowel kleinschalige als grootschalige samenwerkingsvormen. Daarnaast bieden we gerichte valorisatieondersteuning voor:

  • het contact leggen met andere organisaties middels bijvoorbeeld studentenprojecten
  • schifting van binnengekomen vragen
  • het organiseren van evenementen
  • de AI-labs van de TU Delft en de labs van het ICAI (Innovation Centre for Artificial Intelligence).

Infrastructuur & data management

We bieden gerichte en gespecialiseerde technische ondersteuning voor datagestuurde onderzoeksinitiatieven, aangezien dit essentieel is voor succesvolle implementatie. Daarnaast bieden we ondersteuning en faciliteiten voor datamanagement, data-stewardship en datasharing teneinde duurzame onderzoeksactiviteiten en (externe) samenwerkingsvormen te kunnen waarborgen.