Infrastructuur & datamanagement

We bieden gerichte en gespecialiseerde technische ondersteuning voor datagestuurde onderzoeksinitiatieven, aangezien dit essentieel is voor succesvolle implementatie. Daarnaast bieden we ondersteuning en faciliteiten voor datamanagement, data-stewardship en datasharing teneinde duurzame onderzoeksactiviteiten en (externe) samenwerkingsvormen te kunnen waarborgen.