Valorisatie-ondersteuning

AI groeit explosief. Daarom bieden we valorisatieondersteuning die nauw aansluit bij de onderzoeksdoelen van de AI-onderzoekers van de TU Delft. We faciliteren het bij elkaar brengen van externe partijen en wetenschappelijk medewerkers voor zowel kleinschalige als grootschalige samenwerkingsvormen. Daarnaast bieden we gerichte valorisatieondersteuning voor:

  • het contact leggen met andere organisaties middels bijvoorbeeld studentenprojecten
  • schifting van binnengekomen vragen
  • het organiseren van evenementen
  • de AI-labs van de TU Delft en de labs van het ICAI (Innovation Centre for Artificial Intelligence).