Onderwijs

Het onderwijs aan de TU Delft voor wat betreft thema's die gerelateerd zijn aan AI, data & digitalisatie vindt plaats in de vorm van kernopleidingen op bachelor- en masterniveau (onderwijs op het gebied van AI, data & digitalisatie) en opleidingsoverstijgende training. Daarnaast zijn er samenwerkende onderwijsvormen waarbij onderzoeksgrondslagen worden gekoppeld aan wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen (voor opleidingen die hun vakgebied verder willen ontwikkelen met behulp van AI, data & digitalisatie).

Bacheloronderwijs op het gebied van AI, Data & Digitalisatie

Op de TU Delft is een aanzienlijk deel van het relevante onderwijs over AI, data & digitalisatie reeds ingebed in de bacheloropleiding Computer Science & Engineering. Daarnaast is er het minorprogramma Computer Science, waarbij de nadruk ligt op data-analyse en software.

We streven ernaar ons onderwijsprogramma uit te breiden met:

 • een bachelorminor Artificial Intelligence & Technology
 • een bacheloropleiding Artificial Intelligence & Engineering
 • diverse bachelorvakken en -projecten op het gebied van AI, data & digitalisatie
 • een 'Teach the Teacher '-programma

Onderwijs op masterniveau op het gebied van AI, Data & Digitalisatie

Het AI-onderwijs op masterniveau aan de TU Delft omvat momenteel:

 • Twee AI-gerelateerde mastervarianten van Computer Science op de faculteit EWI:

  • de variant Data Science and Technology die zich op geavanceerde data-analysetechnieken richt, met inbegrip van machine learning.
  • De variant Artificial Intelligence Technology, die gericht is op de techniek van AI-softwaresystemen. Studenten kunnen zich vanaf september 2020 voor deze variant inschrijven.

 • de masteropleiding Robotics, die vanaf september 2020 door de faculteit 3mE wordt verzorgd. In eerste instantie zal deze masteropleiding op de bachelorpopulatie van 3mE gericht zijn. In de jaren daarna zullen we ook studenten uit andere bacheloropleidingen gaan toelaten, die indien nodig een schakelprogramma aangeboden zullen krijgen.
 • de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) biedt vakken aan op het gebied van verantwoorde vormen van technische informatica en ethische aspecten van specifieke AI-technologie├źn. Deze vakken zijn met name relevant in het licht van zorgen die in de maatschappij leven met betrekking tot de vaak onvoorziene negatieve effecten van AI. Daarnaast streeft TBM ernaar vakken te ontwikkelen over de bestuurlijke aspecten van AI-systemen, AI voor beleidsvorming, datagestuurde besluitvorming, bedrijfsmodellen voor AI en cybersecurity.
 • De faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) biedt diverse AI-gerelateerde vakken aan, bijvoorbeeld AI & maatschappij, machine learning voor intelligente producten, ontwerpinnovatie 4.0 in leveringsnetwerken en prototypering van verbonden producten. IO ontwikkelt nieuwe vakken in relatie tot de toepassing van AI binnen de ontwerppraktijk en tot ontwerptechnieken voor AI-geschikte producten, diensten en systemen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of voor mobiliteitstoepassingen.

Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van ons onderwijs op masterniveau:

 • een master-'blok' op het gebied van kunstmatige intelligentie
 • een interdisciplinair masterprogramma met een focus op kunstmatige intelligentie 
 • een masterprogramma (toegepaste) kunstmatige intelligentie & techniek
 • diverse mastervakken en -projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie, data & digitalisatie

Opleidingsoverstijgende training

Opleidingsoverstijgende training voor opleidingen die hun onderwerp op een hoger plan willen brengen met behulp van AI, data & digitalisatie wordt momenteel verzorgd via deelname aan vakken die door Computer Science worden aangeboden. Dit omvat een minor voor 150 studenten waarvoor regelmatig meer inschrijvingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen. We zullen aanvullende vakken en programma's ontwikkelen om tegemoet te komen aan de enorme, universiteitsbrede vraag van medewerkers, promovendi en onze circa 25.000 studenten.