AI Onderwijsinnovatie

TU Delft introduceert voortdurend de nieuwste innovaties in AI, data & digitalisatie technologieën in haar onderwijsprogramma's. Dit doen we door onderwijsprojecten te ontwikkelen en aan te jagen die moeten leiden tot horizontale kennisoverdracht, ondersteuning van en verbinding tussen AI docenten en inbedding van de laatste nieuwe kennis binnen het onderwijsaanbod op het gebied van AI, data & digitalisatie.

AI Teachers Programme

Dit project is erop gericht een breed programma te ontwikkelen waar docenten IN-AI en MET-AI ondersteund worden in het ontwikkelen van AI onderwijs. Dit kan gaan om het uitwisselen van kennis over hoe je AI doceert binnen een specifiek vakgebied maar ook om focusgroepen met docenten die samen inventariseren wat er voor nodig is om AI te integreren in het curriculum. Door de kennis over AI en de toepassingen ervan binnen het onderwijs bij AI-stafleden te vergroten, zullen zij in staat zijn in hun onderwijs gelijke tred te houden met de impact van AI binnen het vakgebied en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen.  

Binnen dit programma is in 2023 de ‘Machine Learning Teachers Community’ opgericht. Op de TU Delft zijn er bij elke faculteit Machine Learning vakken ontwikkeld – variërend van fundamentele machine learning tot toepassingen binnen de verschillende kennisdomeinen. Het doel van deze community is om ervaringen en best practices uit te wisselen op het gebied van Machine Learning onderwijs en elkaar kennis te laten maken met de talrijke mogelijkheden van ML. Alle docenten op de TU Delft die lesgeven in Machine Learning zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze community.

Open Educational Resources

Het ontwikkelen van open leermaterialen is centraal beleid binnen de TU Delft. De onderwijswerkgroep van het AI Initiative jaagt dit aan voor AI onderwijsmateriaal. In samenwerking met andere onderwijsinstellingen willen we een repository van AI onderwijsmateriaal ontwikkelen waar elke AI docent gebruik van kan maken. Hiervoor hebben we duidelijke kaders nodig van hoe AI kan worden toegepast binnen verschillende vakgebieden.

Veel onderwijsmateriaal is afkomstig van verschillende instituten en toepassingsgebieden en is ontwikkeld voor studenten met verschillende achtergronden. Daardoor zijn er verschillende standaarden, talen en notaties in gebruik. Het is het belangrijk om met verschillende instellingen te werken – vanuit de verschillen kunnen we werken aan een gemeenschappelijk begrip van AI en de toepassingsgebieden identificeren. Zo maken we het bestaande materiaal toegankelijk voor een bredere studentenpopulatie. Bovendien vormen divergerende vertrekpunten een extra sterke basis om de kwaliteit van open leermaterialen te waarborgen.

Door educatief materiaal voor een brede studentenpopulatie vrij en open online te publiceren, zullen uiteindelijk meer studenten worden aangetrokken om hun AI-kennis binnen hun domein te ontwikkelen.

PhD training

PhD kandidaten die verbonden zijn aan een TU Delft AI lab hebben een extra jaar de tijd in plaats van de gebruikelijke 4 jaar. Deze extra tijd is gericht op het geven van onderwijs. Er is een PhD-opleidingsprogramma ontwikkeld dat zich richt op het verbreden en verdiepen van onderwijskennis en -vaardigheden. 

MOOCs

We ontwikkelen verschillende online cursussen op het gebied van AI, Data en Digitalisatie op het edX platform. Deze MOOCs (Massive Open Online Courses) zijn toegankelijk voor mensen in de hele wereld.