Verantwoord ontwerp van mensgerichte AI- en datagestuurde systemen

AI, data en digitalisering zijn in toenemende mate essentieel voor het oplossen van belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Bij de TU Delft willen we niet alleen dat AI en datagestuurde systemen menselijke activiteiten efficiënter en duurzamer maken, maar ook dat deze systemen zodanig worden ontworpen dat ze het leven eerlijker en democratischer maken, en zelfs leiden tot een groter welzijn.

Focus op zowel mens als techniek

Bij het ontwerpen en ‘engineeren’ van technologische oplossingen voor hedendaagse uitdagingen, mogen we de mens niet uit het oog verliezen. AI en datagestuurde systemen moeten bijdragen aan meer veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Mensen staan ook centraal als het gaat om de manier waarop zij met de technologie omgaan. In Delft vragen we ons bijvoorbeeld af: wat zijn typische menselijke kwaliteiten versus typische technologische kwaliteiten? En hoe kunnen mens en technologie optimaal samenwerken?

Mensen in hun kracht zetten

Mensen op de juiste manier bedienen heeft betrekking op aspecten die verband houden met algoritmen, data en het geheel van systemen en hun interfaces. Wij streven ernaar systemen zo te ontwerpen dat ze begrijpelijk zijn. De systemen op hun beurt observeren, interpreteren en begrijpen, althans tot op zekere hoogte, het menselijk gedrag.

De manier waarop we werken

Onderzoekers aan de TU Delft zijn al jaren bezig met het ontwikkelen en realiseren van een mensgerichte benadering van AI-systemen. Mensgerichte AI is vanzelfsprekend transdisciplinair, omdat het wetenschap en praktijk in de informatica, ontwerp, systeemengineering, mens-machine-interactie, psychologie, ethiek en filosofie, organisatie, en een hele reeks toepassingsspecifieke disciplines samenbrengt.


TU Delft Digital Ethics Centre

Het TU Delft Digital Ethics Centre slaat een brug tussen abstracte, ethische discussies over waarden en concrete digitale innovaties. Het wordt geleid door Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie en Catholijn Jonker, hoogleraar Interactieve Intelligentie.

www.tudelft.nl/digital-ethics-centre


Human Language Technologies

Menselijke taal is een belangrijk medium voor interacties tussen mensen en AI, en een primaire bron van de gegevens die AI interpreteert. De TU Delft community rond human language technologies (HLT) wordt geleid door Jie Yang, Assistant Professor bij de Web Information Systems Group. Het doel is het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van de volgende generatie HLT te bevorderen.

Lees meer over Human Language Technologies


Human-Centered AI Systems

De onderzoeksgemeenschap rond Human-Centered AI Systems en de TU Delft AI Labs over mensgerichte AI, worden geleid door Alessandro Bozon, hoogleraar Human Centered AI. Deze groep houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs dat gaat over het begrijpen, ontwerpen en ‘engineeren’ van AI-gedrag.

Lees meer over Human-Centered AI Systems


Hybrid Intelligence

De onderzoekslijn Hybride Intelligentie wordt geleid door Catholijn Jonker, hoogleraar Interactieve Intelligentie. Het doel is om hybride intelligente systemen te ontwerpen, een benadering van AI die de mens centraal stelt en zo de koers van de huidige AI-revolutie verandert.

www.hybrid-intelligence-centre.nl/


AiTech Institute

Het AITech Institute houdt zich bezig met Meaningful Human Control of Autonomous Intelligent Systems en wordt geleid door David Abbink, hoogleraar in Haptic Human-Robot Interaction.

www.tudelft.nl/aitech


Delft Design for Values Institute

Een sleutelcomponent van mensgerichte AI is value driven design. Het Delft Design for Values Institute draagt deze onderzoekslijn uit en wordt geleid door Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie.

www.delftdesignforvalues.nl/


Contact

Community

Wetenschappelijke contactpunten