AI labs & talent recruitment

24 TU Delft AI Labs

In de loop van 2020-2021 richt de TU Delft in totaal 24 AI Labs op waar deskundigen op het gebied van AI-grondslagen samenwerken met deskundigen die met behulp van AI werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Met deze AI Labs worden expertise en innovatie bij AI, data & digitalisering ingezet voor de verdere ontwikkeling van expertise en innovatie met AI, data & digitalisering. Daarmee wordt de impact van AI op de TU Delft vergroot op het gebied van natuurwetenschappen, ontwerptechnieken en samenleving.

In elk van deze labs werken ten minste twee startende faculteitsleden van het wetenschappelijk personeel en vier gezamenlijke promovendi. In totaal worden hiervoor 24 nieuwe faculteitsleden en 96 nieuwe promovendi geworven. Het personeel van de labs wordt grotendeels door ons talentinvesteringsprogramma gefinancierd. De TU Delft AI Labs zijn een belichaming van de bruggen die geslagen worden tussen onderzoek in en met AI, Data en Digitalisatie, en zullen kruisbestuiving tussen talent en expertise bevorderen.

Talentprogramma en AI Labs bij de TU Delft

 

We bieden een universiteitsbreed talentprogramma, waarbij zowel faculteitsleden als promovendi zijn betrokken. Daarmee willen we nieuw talent aantrekken voor AI, data & digitalisatie. Dit programma heeft tot doel het onderzoek in alle relevante wetenschappelijke disciplines te versnellen en de beschikbare onderwijscapaciteit te vergroten.

In de TU Delft AI Labs brengen we deskundigen op het gebied van de grondslagen van AI-technologie samen met AI-uitdagingsdeskundigen om zich over de huidige en meest dringende (maatschappelijke) onderzoeksvragen te buigen en domeinspecifiek onderwijs te verzorgen. In elk van deze labs werken ten minste twee academische medewerkers (nieuw talent afkomstig uit het talentprogramma of reeds geworven academici) en vier gezamenlijke promovendi.

 


De eerste zestien TU Delft AI Labs zijn: