Pro Vice Rector AI, Data en Digitalisering

Prof.dr.ir. Geert-Jan Houben is Pro Vice Rector Magnificus Artificiële Intelligentie (AI), Data and Digitalisering (PVR AI) aan Technische Universiteit Delft. De PVR AI voert de TU Delft activiteiten aan op gebied van AI, data en digitalisering voor onderwijs, voor onderzoek en valorisatie, en voor relevante ondersteuning. Dit omvat onder andere de oprichting van de TU Delft AI Labs ter bevordering van kruisbestuiving tussen AI experts en wetenschappers die AI technologieën toepassen in hun onderzoek. Daarnaast omvat dit ook de vertegenwoordiging van TU Delft in regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden op dit thema.

Prof.dr.ir. G.J.P.M. Houben