Regionale samenwerking

De Leiden•Delft•Erasmus AI Alliantie

Onze regionale AI-alliantie bundelt de krachten van de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden samen met de universitaire medische centra Erasmus MC en LUMC. Binnen deze regionale samenwerking doen wij het volgende:

  • AI-wetenschappers in de provincie Zuid-Holland bij elkaar brengen om zo een krachtige fundamentele universitaire AI-basis te combineren met academici die met AI wetenschap en samenleving innoveren.
  • een grootschalig onderwijsprogramma in Zuid-Holland aansturen dat gericht is op het versterken van de kennis en vaardigheden in dit gebied. Potentieel worden hiermee circa 85.000 studenten in de geesteswetenschappen, de exacte wetenschappen, sociale wetenschappen en de technische en medische wetenschappen bereikt. Binnen dit gezamenlijke onderwijsprogramma bieden we 1) hoogwaardig onderwijs gericht op innovatie binnen de belangrijkste technologieën (in AI), en 2) training op vakgebieden, verspreid over alle drie de universiteiten en de UMC's, waarbij AI steeds vaker als instrument wordt ingezet (met AI).
  • AI-labs opzetten die intensieve samenwerking tussen AI-academici mogelijk maken met wetenschappers die actief zijn op het gebied van innovatie met AI. Deze interdisciplinaire wetenschappelijke initiatieven met een overbruggende functie richten zich op zowel onderzoek als onderwijs. Daarnaast bieden de AI-labs een solide wetenschappelijke basis voor strategische samenwerking met externe wetenschappelijke, publieke en particuliere organisaties.
  • Gecombineerde valorisatieondersteuning bieden.