AI, data en digitalisering worden steeds belangrijker voor het oplossen van grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Aan de TU Delft wordt daar veel onderzoek naar en mee gedaan. Ook in onze onderwijs en innovatie-activiteiten groeit de rol van AI-technologieƫn. Het TU Delft AI Initiative coƶrdineert deze activiteiten en fungeert als centraal platform voor AI, data en digitalisering onderzoek, onderwijs en innovatie. Er wordt intensief samengewerkt met alle acht TU Delft faculteiten en diverse partners

Sinds december 2020 is prof.dr.ir. Geert-Jan Houben aangesteld als Pro Vice Rector Magnificus AI, Data en Digitalisering. Hij geeft leiding aan het TU Delft AI Initiative.

Investeren in een AI-gedreven toekomst

Een groot aantal onderzoekers en docenten van de TU Delft werken aan activiteiten gerelateerd aan AI, data en digitalisering. Gezien de toenemende rol van deze technologieƫn bij urgente wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen, is het de ambitie van TU Delft het budget voor deze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten te verdubbelen naar 70 miljoen euro jaarlijks. De activiteiten waar wij aan werken zijn:

  • aantrekken van nieuw talent
  • ontwikkelen van nieuwe labs
  • aanvullende onderwijsprogramma's voor bachelor- en masterstudenten en promovendi
  • programma-overstijgende training
  • versnelde onderwijsinnovatie
  • technische, engineering- en innovatie-ondersteuning
  • intensivering van samenwerkingsverbanden, partnerships en netwerken
  • uitbreiding van regionale samenwerking
  • aanvullende faciliteiten

Regionale samenwerking

Een regionale kenniscoalitie voor AI, data en digitalisatie is opgezet door de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, TU Delft en de universitaire medische centra Erasmus MC en LUMC. Samen wordt gewerkt aan een grootschalig onderwijsprogramma dat gericht is op het versterken van de gecombineerde vaardigheden van alle partners, waarmee potentieel 85.000 studenten worden bereikt. Deze coalitie bundelt ook de krachten op het gebied van onderzoek en innovatie.