Living in the future

Tijdens de Backstage Tour 'Living in de future' wordt een duik genomen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, autonome auto’s en andere ideeën die allemaal direct in de praktijk worden gebracht op The Green Village. Met het doel om nieuwe radicale ideeën snel te kunnen ontwikkelen en testen is The Green Village het levende laboratorium van de TU Delft. 

Researchlab self automated driving

Het RADD biedt kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid de faciliteiten om producten, concepten of modellen te testen en om verkeer te observeren in een reeks omgevingen variërend van een gesloten omgeving (gesloten testlocatie, testbaan) en een semi-gesloten omgeving bij The Green Village, testen op de openbare weg en op en rond de campus van de TU Delft.


Delft Hyperloop

Door een vacuümbuis met 1200 km/u van A naar B, de Delft Hyperloop zou dit moeten kunnen. Op The Green Village staat niet alleen de beste echo grot van Delft maar vooral de testopstelling van de Hyperloop. Hier worden alle kritieke systemen op een lage snelheid getest in vacuüm, zoals het hyperloop voortstuwingssysteem.


Sustainer homes

Sustainer homes is een testbed waarin verschillende innovaties worden getest. De woning zelf is ook een sterk staaltje innovatie. Hij stoot namelijk 90% minder CO2 uit ten opzichte van een regulier gebouw van staal en beton. 


Circulaire garage box

Het doel hiervan is om te kijken of het lukt gebouwen die al eerder zijn gebruikt ergens anders weer opnieuw te gebruiken. Hierdoor krijgt men inzicht in de haalbaarheid en kansen van het hergebruik van materialen in gebouwen.