TU Delft Story: Biotechproductie verbeteren met testen in realtime

BEI PI Marieke Klijn bespeurt in real time veranderingen in biotechnologische processen met behulp van nieuwe monitoringtechnieken. Ze streeft ernaar dat biotechnologisch onderzoek in plaats van ouderwetse handmatige samples gebruik gaat maken van efficiëntere continue tests: “We kunnen nu bijvoorbeeld in één keer vaststellen hoeveel cellen er tijdens het productieproces in leven zijn, of hoe snel ze glucose opnemen – allemaal zonder een monster te hoeven nemen.”

TU Delft Story: Biotechproductie verbeteren met testen in real time

/* */