Archief

756 resultaten

03 februari 2014

Opvallende stijging aantal aangevraagde hypotheken - ‘woningmarkt trekt aan’

Peter Boelhouwer over de Monitor Koopwoningmarkt 4e kwartaal 2013

30 januari 2014

Herstel markt van bestaande koopwoningen zet zich voort

De vierde Monitor Koopwoningmarkt (vierde kwartaal 2013) schetst een aanhoudend herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen. De aantallen nieuwe hypotheken en transacties laten voor het derde opeenvolgende kwartaal een stijgende lijn zien.

30 januari 2014

Persbericht: Herstel van de koopwoningmarkt zet zich voort

De Monitor Koopwoningmarkt van het vierde kwartaal 2013 schetst een beeld van een aanhoudend herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen.

30 januari 2014

Deelnemers bezegelen samenwerking in Kenniscentrum Open Data

Op de drukbezochte Startconferentie Kenniscentrum Open Data op donderdag 23 januari jl. op de TU Delft hebben alle participanten van het kenniscentrum het Memorandum of Understanding ondertekend.

29 januari 2014

4-daagse cursus "Recente ontwikkelingen in het wonen"

De woningmarkt lijkt zich enigszins te herstellen. Zet dit herstel door? Daarnaast zijn er woonvraagstukken als de restschuldproblematiek, moeilijk verkoopbare woningen en hoge woonuitgaven.

23 januari 2014

Ecologisch bouwen moet ook mooi zijn

“Toen de crisis begon, zei iedereen dat we het wel konden vergeten. Maar de markt voor ecologisch bouwen groeit juist, zegt Bouwkunde-alumnus Daan Bruggink. Hij werd verkozen tot TU-alumnus van het jaar 2013 en zijn verhaal werd opgenomen in TU Delft Highlights.

23 januari 2014

Drie prijzen in gevelcompetitie voor Bucky lab studenten

Masterstudenten van de Faculteit Bouwkunde TU Delft hebben drie prijzen in de ‘ Bold & Beautiful Student Façade Design Competition’ gewonnen. In deze competitie werden studenten uitgedaagd om met een gevelontwerp te komen dat getuigt van zowel technisch lef als oog voor schoonheid.

23 januari 2014

Intreerede Arjan van Timmeren in boekvorm uitgebracht

De intreerede die Arjan van Timmeren hield als hoogleraar Environmental Technology & Design is in boekvorm verschenen. Naast de uitgesproken tekst bevat de publicatie ‘Reciprocities, a dynamic equilibrium’ een uitbreiding van de gepresenteerde ideeën en concepten. Bent u geïnteresseerd in deze publicatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Urbanism.

23 januari 2014

Alumni event 2013: studiegenoten uit ‘90-95

Op 17 januari woonden meer dan 100 alumni uit de periode 90-95 het eerste BK alumni event bij. Job Roos vertelde over de opbouw van BK City, tijdgenoot Arjan van Timmeren vertelde over zijn onderzoek Moving (2) Cities en gastprofessor Jacob van Rijs beschreef de band met de TU door zijn hele loopbaan heen.

23 januari 2014

Minister Schultz: 'Ruimtelijke woningkwaliteit gaat me aan het hart’

Melanie Schultz heeft architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout gevraagd om zich nog meer te richten op het versterken van de lokale kwaliteit van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Dat staat in het jaarboek van “De Blauwe kamer” tijdschrift voor landschapsontwikkeling & stedenbouw.

22 januari 2014

Nederlandse inzending voor Solar Decathlon gaat door

Het TU Delft Dreamteam Prêt-à-Loger neemt definitief deel aan de Solar Decathlon 2014 in Versailles, Parijs.

22 januari 2014

Architect Jaap Bakema centraal in Nederlandse inzending Architectuur Biënnale van Venetië

Architect Jaap Bakema staat centraal in het Nederlandse paviljoen tijdens de 14e editie van de internationale architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. Onder de titel 'Open: A Bakema Celebration' wordt een kritische reflectie geboden op het idee van de open samenleving aan de hand van het werk en onderzoek van Jaap Bakema. 'Open' vormt een van de eerste wapenfeiten van het Jaap Bakema Study Centre, het studiecentrum van Het Nieuwe Instituut en de TU Delft. De 14e editie van de architectuurbiënnale in Venetië opent op 7 juni 2014 en loopt tot en met 23 november dit jaar.

22 januari 2014

Sociale corporaties zijn slapende reuzen, hoog tijd dat ze wakker worden

Zijn corporaties berekend op hun taken als vastgoedontwikkelaars? Nee, concludeert promovendus Reinier van der Kuij in het proefschrift waarop hij 7 februari promoveert. Woningcorporaties moeten hun doelstellingen eerst eens helder formuleren voor ze gaan bouwen, renoveren of herontwikkelen.

20 januari 2014

Gebiedsontwikkeling: doorbreek de patstelling

Voor stedelijke herverkaveling bestaat in Nederland geen wettelijke regeling. Bestaande instrumenten blijken ongeschikt om problemen met versnipperde eigendomsposities op te lossen. Ze zadelen gemeenten vaak op met veel financiële risico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Herman de Wolff (OTB).

20 januari 2014

De woningmarkt en het nut van een goede crisis

De huizenmark had flink te lijden onder de recessie. Als we willen leren van deze crisis, is inzicht in economische wetmatigheden noodzakelijk.

20 januari 2014

VEH Marktindicator

De VEH Marktindicator 4e kwartaal 2013 staat online...

18 januari 2014

Nieuwe hoogleraar Spatial Information Infrastructure

Jantien Stoter is benoemd tot hoogleraar op de leerstoel 'Spatial Information Infrastructure' van de Faculteit Bouwkunde. Deze leerstoel onderzoekt technieken om op een verstandige manier gebruik te maken van heterogene ruimtelijke gegevens binnen informatie-infrastructuren.

16 januari 2014

Ambitieus onderzoek naar maakbaarheid steden

Maarten van Ham start met het onderzoeksgeld van ERC een ambitieus onderzoek naar de relatie tussen sociaaleconomische ongelijkheid, armoede en achterstandswijken.

09 januari 2014

Technische studenten gooien hoge ogen met duurzaam huis van bamboe

In februari 2014 gaat Shortsighted Architecture, een collectief van drie studenten Bouwkunde van de TU Delft en een student Water Science and Management van de Universiteit Utrecht, aan de slag in El Rama, Nicaragua. Het collectief gaat samen met studenten van de lokale universiteit, lokale ambachtslieden en ondernemers een blauwdruk ontwikkelen en een modelwoning bouwen voor ecologische en betaalbare sociale woningbouw van bamboe met een decentraal systeem voor wateropvang en natuurlijke zuivering.

09 januari 2014

Gebiedsontwikkeling: doorbreek de patstelling

Voor stedelijke herverkaveling bestaat in Nederland geen wettelijke regeling. Bestaande instrumenten blijken ongeschikt om problemen met versnipperde eigendomsposities op te lossen. Ze zadelen gemeenten vaak op met veel financiële risico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Herman de Wolff (OTB).

09 januari 2014

Twee miljoen voor kritisch onderzoek naar maakbaarheid steden

Maarten van Ham (OTB) heeft een daverend succes geboekt met het winnen van een ERC-grant van 2 miljoen euro. De hoogleraar Urban Renewal aan de Faculteit Bouwkunde start met het onderzoeksgeld een ambitieus onderzoek naar de relatie tussen sociaaleconomische ongelijkheid, armoede en achterstandswijken.

08 januari 2014

Het stiefkind van stedelijke theoretici: de interne publieke ruimte

De term ‘publieke ruimte’ staat al eeuwenlang, en steeds vaker, synoniem voor ruimte in bezit van de overheid. Volkomen onterecht, meent onderzoeker Maurice Harteveld. “De ruimtes waar mensen écht gebruik van maken, worden vergeten."

08 januari 2014

Tevreden medewerkers, prestatiemetingen en flexplekken

Het meten van de tevredenheid van medewerkers is belangrijk om inzicht te krijgen in de prestaties van de organisatie. Dat is een van de conclusies die Chaiwat Riratanaphong trekt in zijn promotieonderzoek “Performance measurement of workplace change in two different cultural contexts”.

08 januari 2014

De woningmarkt en het nut van een goede crisis

De huizenmark had flink te lijden onder de recessie. Als we willen leren van deze crisis, is inzicht in economische wetmatigheden noodzakelijk. In het tv-programma ‘Economische Zaken’ gaan Jeroen Smit (VARA) en Peter Boelhouwer op 10 januari in op achtergronden en ontwikkelingen van het eigenwoningbezit.

08 januari 2014

Summer School Thinking City

Deze zomer biedt de Faculteit Bouwkunde in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Studies) de twee weken durende summerschool 'Thinking City' aan.

02 januari 2014

Cor Wagenaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid

Dr. Cor Wagenaar is per 1 januari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Thomassen à Thuessink en is mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

13 december 2013

19 december 2013 Transport Thursday lunchlezing ‘Slimme verstedelijking en complex mobiliteitsgedrag’

07 oktober 2013

Nederlandse bouwwereld steunt inzending TU Delft voor Solar Decathlon 2014

20 juni 2013

EJTIR breidt wetenschappelijke invloed uit

20 juni 2013

EJTIR breidt wetenschappelijke invloed uit

16 mei 2013

Kentering in de Waterbouw; ‘Drieslag’ redes hoogleraren waterbouwkunde

08 mei 2013

Promotie: Energiepositief met natuurlijke ventilatie

14 december 2012

Roboticaonderzoek TU Delft gebundeld in nieuw instituut

02 juli 2012

Delftse promovendus met Rubicon naar Australië

07 mei 2012

Kick-off Delft Urban Water Centre op 29 mei

26 januari 2012

Studenten TU Delft presenteren thuiszorgrobot