Archief

579 resultaten

01 juni 2022

Opening Solar Decathlon Europe: volg livestream op 10 juni

Opening Solar Decathlon Europe: volg livestream op 10 juni

De Solar Decathlon Europe vindt plaats in Wuppertal in Duitsland van 10 tot en met 26 juni 2022. Team SUM (Symbiotic Urban Movement) - een studententeam van de TU Delft - doet mee aan de tien onderdelen van de competitie met hun oplossing voor verduurzaming van 847.000 verouderde portiekflats in Nederland.

12 mei 2022

Oplopende hypotheekrente temporiseert de prijsstijging op de koopwoningmarkt

Oplopende hypotheekrente temporiseert de prijsstijging op de koopwoningmarkt

Het aantal hypotheekaanvragen heeft in het eerste kwartaal van 2022 een nieuw record bereikt door een enorme toename van het aantal oversluitingen van bestaande hypotheken. Consumenten anticiperen daarmee op de eerste stijgingen van de hypotheekrente. Die stijging heeft echter ook gevolgen gehad voor de maximale leencapaciteit van huishoudens.

10 mei 2022

Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship opportunities

Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship opportunities

The Faculty of Architecture and the Built Environment at Delft University of Technology is accepting ‘Expressions of Interest’ for hosting Fellows.

02 mei 2022

The Berlage Theory Master Class

The Berlage is pleased to announce its upcoming theory master class entitled “Alive and Kicking: The Body Quick,” led by Francesca Hughes in collaboration with Miguel Rodriguez-Casellas.

25 april 2022

Nieuwe hoogleraar Zef Hemel verbindt Delft en Groningen

Nieuwe hoogleraar Zef Hemel verbindt Delft en Groningen

De toekomst van grote steden staat al jaren in de schijnwerpers. In metropolen zal immers een almaar groter aandeel van de wereldbevolking zijn gevestigd. Minder aandacht is er voor de vraag hoe het niet-grootstedelijke gebieden zou kunnen vergaan. Als houder van de Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen zal planoloog Zef Hemel zich buigen over de potentie van regionale steden en omliggende landschappen.

15 april 2022

Wereldwijde top 2 positie voor Architecture in QR by subject ranking

In de meest recente QS World University Rankings by Subject is Architecture gestegen van de top 3 positie naar de top 2 positie. Dat is een geweldige prestatie. In de top 3 vinden we MIT op 1 en UCL op 3.

13 april 2022

Carola Hein als eerste Leiden-Delft-Erasmus hoogleraar benoemd

Carola Hein als eerste Leiden-Delft-Erasmus hoogleraar benoemd

Antropologen, planners, architecten en ontwerpers kunnen veel leren van elkaars benaderingen en betrokkenheid in professionele en onderzoekspraktijken. De verbinding tussen design en sociale wetenschappen is voor professor Carola Hein een key issue.

11 april 2022

Veni’s voor negen Delftse toponderzoekers

Veni’s voor negen Delftse toponderzoekers

Nog eens 78 veelbelovende jonge wetenschappers ontvangen van NWO Veni-financiering van maximaal 280.000 euro. Het gaat om zestig onderzoekers uit het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en achttien uit de Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), die de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder kunnen ontwikkelen. De Veni’s voor de domeinen ENW en ZonMW werden in december 2021 bekend gemaakt.

06 april 2022

De auto stuurt architectuur

Hoe gaat de auto van de toekomst de architectuur van de twintigste-eeuwse snelwegen en knooppunten transformeren, van benzinestations en wasstraten tot parkeergarages en motels? Welke nieuwe vormen van architectuur zullen in de tweede helft van de eenentwintigste eeuw naast de toekomstige auto ontstaan? Hoe zal de privéruimte van de auto verder versmelten met de openbare ruimte?

06 april 2022

Rekenkracht van de Delftse supercomputer ook voor BK

Rekenkracht van de Delftse supercomputer ook voor BK

Onderzoek is steeds meer gebaseerd op data en op hoe data kunnen worden ingezet om tot betere ontwerpen, beslissingen of metingen te komen. Het vraagt soms enorme rekenkracht om alle modellen en scenario’s te verwerken. Binnenkort kunnen alle onderzoekers, studenten en onderwijs aan de TU Delft gebruik maken van de rekenkracht van DelftBlue voor het oplossen en doorrekenen van complexe problemen. Deze high-performance computer heeft een snelheid van maar liefst 2 petaflops (een miljoen maal een miljard berekeningen per seconde). Ook voor de Faculteit Bouwkunde is deze supercomputer vanaf eind april te gebruiken.

30 maart 2022

Ontsluiting en open access van DOCOMOMO informatie

Ontsluiting en open access van DOCOMOMO informatie

Met regelmaat worden met sloop of verminking bedreigde Moderne gebouwen onder de aandacht van DOCOMOMO International gebracht. In veel gevallen speelt de internationale DOCOMOMO gemeenschap een belangrijke rol in het behoud van deze bedreigde gebouwen. Om de kennis en informatie voor iedereen beschikbaar te stellen wordt veel van het materiaal online ontsloten.

23 maart 2022

Twee grote grants voor faculteit: NWA-ORC en ERC

Twee grote grants voor faculteit: NWA-ORC en ERC

Clementine Cottineau (Urbanism) ontving een ERC grant voor haar onderzoeksproject SEGUE over economische segregatie in steden. Ellen van Bueren (MBE) is penvoeder van een groot consortium dat een NWA-ORC grant krijgt voor RED&BLUE; een transdisciplinair onderzoek naar klimaatbestendige steden.

22 maart 2022

Ontwerpen voor iedereen in de nieuwe minor PortCityFutures

Ontwerpen voor iedereen in de nieuwe minor PortCityFutures

Havensteden en de gebieden daaromheen zijn van oudsher plekken waar mensen, goederen en ideeën aankomen en vertrekken, waar economische ontwikkeling en leefbaarheid zowel botsen als hand-in-hand kunnen gaan. Tegen deze achtergrond biedt de nieuwe LDE minor PortCityFutures derdejaars bachelorstudenten met allerlei achtergronden de kans om kennis te maken met observeren, ontwerpen en multidisciplinair samenwerken.

10 maart 2022

Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen

Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen

Regelmatig verschijnen er artikelen in de media over burgers die protesteren tegen de kap van grote aantallen bomen langs wegen. De reden voor die kap ligt vaak in het verkeersveiliger maken van de weg omdat bomen soms dicht bij de rijweg staan. Maar dat is niet het hele verhaal: bomen en wegen zijn al eeuwenlang onlosmakelijk en op allerlei manieren met elkaar verbonden.

09 maart 2022

Oplossing voor verduurzaming 847.000 verouderde portiekflats

Oplossing voor verduurzaming 847.000 verouderde portiekflats

Veel van de verouderde typische Nederlandse portiekflats zijn grootverbruikers van energie en belanden daarom vaak op de slooplijst. Deze typische flats hoeven echter niet uit het straatbeeld te verdwijnen. Symbiotic Urban Movement (SUM) - een studententeam van de TU Delft - heeft een plan ontwikkeld om alle 847.000 portiekflats in Nederland duurzaam te transformeren en meer woningen te creëren.

02 maart 2022

Masterscriptie over woonvormen voor ouderen wint de Jeroen van der Veer Scriptieprijs

Masterscriptie over woonvormen voor ouderen wint de Jeroen van der Veer Scriptieprijs

Masterstudent Joep Bastiaans inventariseerde welke gemeenschappelijke woonconcepten recent ontwikkeld zijn voor ouderen en onderzocht in hoeverre die aansluiten bij hun wensen en behoeften. Met zijn Masterscriptie ‘Professional collaborative housing concepts for seniors’ won hij de Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2021.

23 februari 2022

Derde prijs voor BK-afgestudeerden in DAIDA Foundation Global Thesis award

Derde prijs voor BK-afgestudeerden in DAIDA Foundation Global Thesis award

Twee pas afgestudeerde Master studenten van onze faculteit Bouwkunde zijn derde geworden in de finale van de DAIDA Foundation Global Thesis award 2021. Het jaarlijkse evenement bekroont afgestudeerden die ideeën bedenken om het leven van kwetsbare groepen in snel groeiende steden in de landen van the Global South te verbeteren. Ramona Scheffer en Zhuo-ming Shia stonden met hun afstudeerwerk op de shortlist van 10 andere genomineerden en werden uiteindelijk gedeeld derde.

22 februari 2022

De rol van het hofje voor de ontwerpopgave van de 21-ste eeuw

De rol van het hofje voor de ontwerpopgave van de 21-ste eeuw

Hofjes vormen volgens onderzoeker Willemijn Wilms Floet een uitgelezen kans om woongebieden te voorzien van geborgenheid, rust en groen. In haar open access publicatie ‘Oases in de stad, het hofje als architectonisch idee’ vertelt zij over de duurzame ontwerpprincipes en de ontwikkeling van hofjes, welke zegeningen zij huisvesten, en waarom gebiedsontwikkelaars ook in de 21e eeuw hier nog hun voordeel mee kunnen doen. Want, stelt Wilms Floet: “Iedere tijd verdient zijn eigen hofje.”

22 februari 2022

De technische traditie van land maken

De technische traditie van land maken

Landschapsarchitectuur is méér dan het ontwerpen van parken en pleinen. Het is een ingenieurstraditie, betoogt Adriaan Geuze, landschapsarchitect en oprichter van West 8. Als nieuwe hoogleraar Landschapsarchitectuur bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft ziet hij kansen om landschapsarchitectuur in te zetten in een cross-over met de andere Delftse domeinen. Zo kunnen we werken aan complexe en dringende langetermijnopgaves zoals klimaatadaptatie, woningbouw, de energietransitie en de herijking van de landbouw.

16 februari 2022

Gebrek aan woningaanbod en oplopende hypotheekrente bedreigen de koopwoningmarkt

Gebrek aan woningaanbod en oplopende hypotheekrente bedreigen de koopwoningmarkt

Naast de lage hypotheekrente vormen het onvoldoende aanbod van nieuwbouw- en bestaande koopwoningen de belangrijkste oorzaken voor de wederom enorme koopprijsstijgingen op de koopwoningmarkt in het vierde kwartaal van 2021. Een teruglopend aantal verkopen van woningen en steeds meer starters en huishoudens met een middeninkomen die buitenspel komen te staan, waren de eerste signalen voor een omslag in de woningmarkt. Daar komt nu de dreiging van een verdere stijging van de hypotheekrente bij.

14 februari 2022

Studenten ontwerpen Museum van Marken voor Delft

Studenten ontwerpen Museum van Marken voor Delft

Jacques van Marken was de grondlegger van de Delftse fabrieken Calvé, Gist-Brocades en DSM. Voor het personeel liet hij het Agnetapark bouwen, de eerste groene fabriekswijk. Van Marken was een uiterst sociale ondernemer die voor zijn personeel ook ongevallen- en ziekteverzekeringen afsloot, wat in die tijd zeer ongebruikelijk was. Dertig studenten hebben een maquette ingeleverd met hun visie op een denkbeeldig museum voor iemand die van groot belang is geweest voor de stad Delft.

02 februari 2022

Bouwflix – Ervaar de bouwplaats digitaal

Bouwflix – Ervaar de bouwplaats digitaal

Docenten, studenten en bouwpraktijk ervaren een kloof tussen de bouwkundige aan het bureau en de vakman/vrouw op de bouwplaats. De beginnende bouwkundige heeft een grote afstand tot de bouwplaats, en kan zich daardoor moeilijk staande houden in contacten met aannemers en uitvoerders.

01 februari 2022

Klimaatmigratie en investeringen in vastgoed

Klimaatmigratie en investeringen in vastgoed

Klimaatmigratie, of de verplaatsing van mensen als gevolg van klimaatverandering, zal in de toekomst naar verwachting gaan toenemen. Het Internal Displacement Monitoring Centre voorspelt bijvoorbeeld dat jaarlijks 14 miljoen mensen ontheemd kunnen raken door rampen. Waar zullen de mensen heengaan, en waarheen - en waarom? Hoe kunnen wij, als samenleving, deze verandering op een rechtvaardige manier beheren?

25 januari 2022

Circular water stories worldwide

Circular water stories worldwide

Over de hele wereld hebben mensen natuurlijke waterstromen omgevormd tot ingenieuze en gecontroleerde watersystemen waardoor indrukwekkende cultuur en urbane landschappen zijn ontstaan. Traditionele watersystemen zijn alomvattende systemen die nauw verbonden zijn met het bestaande landschap, de mensen die het landschap bewonen en bewerken, de dieren en planten.

12 januari 2022

Woningcrisis en woonconcepten voor senioren

Woningcrisis en woonconcepten voor senioren

Recent wordt veel gediscussieerd over de rol van doorstroming van senioren in de wooncrisis. Ongetwijfeld komen er woningen vrij als senioren zouden (kunnen) verhuizen. Maar wat willen senioren die groot wonen zelf? Wat zijn hun woonwensen en dilemma’s? Kunnen nieuwe woonconcepten waarbij delen en collectiviteit centraal staan een bijdrage leveren aan de doorstroming? En hoe kunnen deze nieuwe woonconcepten ontwikkeld en ontworpen worden zodat ze aansluiten bij de behoeftes van senioren?

21 december 2021

Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Een open acces boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland met daarin een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.

21 december 2021

NWO subsidie voor WEF project Zuid-Afrika

NWO subsidie voor WEF project Zuid-Afrika

Meer inzichten verkrijgen in de historische verbondenheid tussen water, energie en voedsel, de zogenaamde water-energy-food (WEF)-nexus is nodig om de toekomst duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika te stimuleren. Een NWO-subsidie voor een nieuw onderzoeksproject is bedoeld om een leeromgeving op te richten. Hierin wordt theoretisch en methodologische kennis ontwikkeld waarin de ruimtelijke dynamiek en de lange-termijn interacties tussen water, energie en voedsel worden geanalyseerd. Met de te verwachte resultaten wil het project bijdragen aan een duurzame visie op de herbestemming van extractie landschappen in het algemeen en in Zuid Africa in het bijzonder.

20 december 2021

Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Kwantitatieve gegevens over collaboratieve huisvesting zijn momenteel versnipperd of zelfs alleen op aanvraag beschikbaar, en het ontbreekt aan standaarddefinities. Dit verhindert een vergelijkend begrip van de uitdagingen en kansen die deze huisvestingsvormen bieden. Bovendien zijn vergelijkende gegevens nodig om wederzijds leren en communicatie tussen gebruikers in verschillende landen en regio's te vergemakkelijken.

16 december 2021

Scriptieprijs voor 3D reconstructie van gebouwmodellen

Scriptieprijs voor 3D reconstructie van gebouwmodellen

Het reconstrueren van 3D-modellen van gebouwen is van cruciaal belang voor veel stedelijke toepassingen, zoals stadsplanning, analyse van het zonnepotentieel en, -simulatie van stedelijke stromen zoals wind en warmte. Toch is dit nog steeds een onbeantwoord probleem in het vakgebied van geo-informatie, remote sensing en aanverwante gebieden. Bestaande technieken vereisen laserscans van hoge kwaliteit als input. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de inwinning van data. Bovendien worden de gebouwmodellen in de bestaande platforms (zoals Google Earth) gerepresenteerd door veel driehoeken. Een dergelijke representatie is dus niet werkbaar voor de latere verwerking en toepassing.

14 december 2021

Architecture Drawing Prize 2021 voor handgetekende graphic novel

Architecture Drawing Prize 2021 voor handgetekende graphic novel

Met zijn inzending 'Reconfiguring Addis Ababa's Narratives - Storytelling for Architecture' is Antonio Paoletti, - masterstudent van en nu alumnus- van de Global Housing afstudeerstudio 'Addis Ababa Living Lab' (2019-2020) uitgeroepen tot winnaar van de handgetekende categorie van de internationale Architecture Drawing Prize 2021.

09 december 2021

Samen een wijk ontwerpen in een digitaal poldermodel

Samen een wijk ontwerpen in een digitaal poldermodel

Het EquiCity project gebruikt een computerspel om diverse inbrengen voor stedelijke herontwikkeling te combineren. Vorige week vond de eerste openbare test plaats.

07 december 2021

Unesco-leerstoel Water, Ports and Historic Cities toegekend aan hoogleraar Carola Hein

Unesco-leerstoel Water, Ports and Historic Cities toegekend aan hoogleraar Carola Hein

Waterrijke steden, zoals havensteden, hebben veelal een rijke geschiedenis. Ze staan daarbij in de frontlinie van klimaatverandering, migratie, urbanisatie en veel andere grote ontwikkelingen en uitdagingen. De adaptatie naar steeds nieuwe omstandigheden laat erfgoedsporen na in de havenstad. Hoe kunnen we leren van deze geschiedenis voor vraagstukken in de toekomst?

30 november 2021

Bouwen in hout is slecht voor het milieu. Feit of fictie?

Bouwen in hout is slecht voor het milieu. Feit of fictie?

Klimaatverandering en materiaalschaarste, in combinatie met woningnood, vragen acuut om alternatieve materialen die de milieuschade van de bouw beteugelen. Biobased materialen, en in het bijzonder de nieuwste generatie massahoutproducten, kunnen een essentiële rol spelen en een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal en circulair maken van de bouw.

27 november 2021

Studentenwerk Stad × Ruimte: Cross-section thinking

Studentenwerk Stad × Ruimte: Cross-section thinking

De ondergrond krijgt meer ruimte in het ontwerpen van de gebouwde omgeving. De Vlaams-Nederlandse ontwerpstudie Stad × Ruimte werkte samen met de interdisciplinaire masterstudio Architecture & Urban Design door studenten de nadruk te laten leggen op de verticale doorsnede tijdens het ontwerpen. Het studentenwerk, dat de kansen onderzoekt van ondergronds bouwen en leven in Amsterdam en daarbuiten is, samen met het werk van de professionele ontwerpteams, tot en met 6 februari 2022 te zien in een tentoonstelling.

21 november 2021

Tijdreizen: Digitaal archief van de Amsterdamse ondergrond voor circulaire bouwpraktijken

Tijdreizen: Digitaal archief van de Amsterdamse ondergrond voor circulaire bouwpraktijken

In de zomer van 2020 stortte een deel van een kademuur in Amsterdam in, en in 2010 werd de aanleg van een parkeerterrein in Amsterdam gehinderd door oude rioolleidingen. Nieuwe duurzame elektrische systemen worden gebouwd bovenop op de fundamenten waar in de 19e eeuw de industrie floreerde. Carola Hein ontving een Kiem Grant om onzichtbare historische ondergrondse structuren in een dichtbebouwde historische stad in kaart te brengen. "Wij stellen dat echt circulaire bouwpraktijken in oude steden slimme interfaces vereisen die het circulaire gebruik van gegevens uit het verleden mogelijk maken bij het plannen van de toekomst", aldus Carola Hein.

15 november 2021

Prijs voor publicatie Reglazing Modernism

Het boek Reglazing Modernism, geschreven door Uta Pottgiesser, biedt 20 diepgaande casestudies van iconen van de moderne architectuur in zowel Europa als Noord- en Zuid-Amerika. Het boek concentreert zich op ingrepen in staalskelet beglazingen en biedt een kritische beoordeling van historische gebouwschillen, hun waarden, schade en mogelijkheden. Terwijl het ook opkomende technologieën onderzoekt die betere prestaties van de gebouwschil en het gebouw in de toekomst kunnen bieden. Aan de hand van een selectie van 20 iconische gebouwen in Europa en de VS, documenteert het boek de huidige technologische status van de drie meest gebruikte strategieën van vandaag: restauratie, rehabilitatie, en vervanging.

11 november 2021

Zhuo-ming Shia: TU Delft Best Graduate

Zhuo-ming Shia: TU Delft Best Graduate

Vandaag, 11 november, organiseerde het Universiteitsfonds Delft de TU Delft Best Graduate Award Ceremony. Acht beste afstudeerders van de TU Delft presenteerden online hun excellente afstudeerscriptie. De prestigieuze titel TU Delft Best Graduate 2021 ging naar ir. Zhuo-ming Shia, afgestudeerd aan de Faculteit Bouwkunde.

11 november 2021

Een toolkit voor aantrekkelijke duurzame stationsgebieden

Een toolkit voor aantrekkelijke duurzame stationsgebieden

Hoe kunnen stations in de post-covidsituatie nog steeds interessante plaatsen worden om 'heen te gaan' en 'te zijn' voor iedereen? En hoe kunnen we de mobiliteitstransitie verbeteren, zodat deze naadloos aansluit en er openbare ruimte ontstaat voor meer uitnodigende en aantrekkelijke stations voor mensen en met minder auto's. Dat is de onderzoeksvraag van het Project WALK-IN waarvoor Dr. Manuela Triggianese een KIEM Grant heeft ontvangen.

02 november 2021

Koopprijzen op Nederlandse woningmarkt stijgen naar historische hoogte

Koopprijzen op Nederlandse woningmarkt stijgen naar historische hoogte

Een onverminderd grote latente vraag naar koopwoningen, onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en bestaande woningen, en een toegenomen financieringsruimte vormen in combinatie de onderliggende oorzaak van de enorme prijsstijgingen op de koopwoningmarkt in het derde kwartaal 2021. Ook het aanbod te koop staande woningen in de bestaande woningvoorraad is nog niet eerder zo laag geweest als in dit kwartaal. En teruglopend aantal verkopen van woningen en huishoudens die steeds meer risico’s nemen bij het afsluiten van hun hypotheek, vormen de andere kant van de medaille.

02 november 2021

"Re3 Glass" onderzoek vertegenwoordigt thema "Klimaatverandering" bij EU-Parlamentarium

"Re3 Glass" onderzoek vertegenwoordigt thema "Klimaatverandering" bij EU-Parlamentarium

Ondanks de indruk dat glas 100% te recyclen is, wordt de overgrote meerderheid van de dagelijkse glasproducten niet hergebruikt. Het project "Re3 Glass" toont dat dit zeker anders kan. Met speciaal gegoten glascomponenten gemaakt van glasafval is het project "Re3 Glass" nu geselecteerd om het thema "klimaatverandering" te vertegenwoordigen in het Parlamentarium - het bezoekerscentrum van het Europees Parlement in Brussel.

/* */