Archief

547 resultaten

09 oktober 2019

Eerste afstudeerceremonie MSc MADE

De eerste lichting MSc MADE studenten is officieel afgestudeerd. Met lessen over metropolitane uitdagingen, vaardigheden in ondernemerschap en data-analyse van de stedelijke context hebben de alumni zich ontwikkeld tot de eerste generatie metropolitane uitvinders.

09 oktober 2019

“Wat gebeurt er met constructies nadat ze uit het gebouw worden gehaald?”

“Wat gebeurt er met constructies nadat ze uit het gebouw worden gehaald?”

Mauro Overend is benoemd tot hoogleraar Structural Design & Mechanics aan de Faculteit Bouwkunde. “Veiligheid garanderen en tegelijkertijd de middelen efficiënter gebruiken, dat is het hoofddoel.”

09 oktober 2019

Breed onderzoek naar onderwijsinnovatie

Breed onderzoek naar onderwijsinnovatie

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Research on education innovation’ wordt bij BK Bouwkunde structureel gekeken naar mogelijkheden voor onderwijsinnovatie en onderzoek naar onderwijs. Het 4TU Centre for Engineering Education heeft € 105.000 ter beschikking gesteld aan de faculteit om samen met de faculteit Industrieel Ontwerpen drie projecten en een evenement binnen dit programma op te zetten en verder uit te diepen.

09 oktober 2019

Galileo satellieten voor betere landmetingen

Galileo satellieten voor betere landmetingen

Met Galileo, het nieuwe Europese Global Satellite Navigation System, kunnen kadastermetingen direct in het veld worden uitgevoerd. Met de mogelijkheid om grenzen accuraat te bepalen op locatie wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om geschillen over het kadaster ter plaatse te regelen. Onderzoekers ontvingen een H2020 van 3,4 miljoen euro om de beschikbaarheid van de hoge nauwkeurigheid te verbeteren en om kadastermetingen te integreren.

08 oktober 2019

Facilitating Circular Economy in Urban Planning

No less than thirteen researchers of BK Bouwkunde contributed to the special issue ‘Facilitating Circular Economy in Urban Planning’ of the open access journal ‘Urban Planning’.

26 september 2019

ECHO Award nominatie voor onderzoek naar glasproductie

ECHO Award nominatie voor onderzoek naar glasproductie

Student Ivneet Singh is geselecteerd als finalist voor de ‘ECHO Award Bèta techniek’. Hij werkt aan een nieuwe manier om glas te produceren om volledige transparante constructies te kunnen maken in grote openbare ruimtes. Zijn toewijding en aanpak voor zijn complexe en uitdagende afstudeerproject resulteerden in zijn nominatie.

26 september 2019

‘Northbound’ documentaire op Architectuur Filmfestival Rotterdam

‘Northbound’ documentaire op Architectuur Filmfestival Rotterdam

Twee studenten van Urbanism zijn geselecteerd om hun documentaire ‘Northbound’ te vertonen op het Architectuur Filmfestival Rotterdam 2019. De documentaire laat zien wat de impact van extractie industrieën is op het landschap en de lokale cultuur van Europa’s noordelijkste provincie Finnmark in Noorwegen.

26 september 2019

Tussenruimten openen

Het project ‘Open-up interstices’ onderzoekt de naoorlogse wijk Den Haag Zuidwest en heeft hiervoor een NWO Creative Industry KIEM grant ontvangen. Het project analyseert de waarde van bestaande open ruimtes in de buurt en biedt nieuwe perspectieven op het lopende stadsvernieuwingsplan.

12 september 2019

Modern trombe wall selected for best tech idea

Modern trombe wall selected for best tech idea

The Double Face 2.0 research project has been selected as one of the best tech ideas of the Netherlands in 2019. The trombe wall with phase changing materials can ensure a much lower energy consumption of buildings. Science magazine KIJK organises the public contest, voting is possible until 1 October 2019.

12 september 2019

Renovating mortars with mixed-in inhibitors

Renovating mortars with mixed-in inhibitors

Mortars are recurrently damaged and in need of frequent replacement due to salt crystallization. Mortars with mixed-in inhibitors can help mitigate salt damage. The new research project MORISAL investigates how these inhibitors can create a sustainable and cost-effective answer to a recurrent and severe problem met in practice.

12 september 2019

Educatie over duurzame woningrenovatie in Xi’an, China

Educatie over duurzame woningrenovatie in Xi’an, China

Management in the Built Environment brengt wereldwijd de Nederlandse aanpak onder de aandacht. Deze zomer werd een summer school over duurzame woningrenovatie georganiseerd in samenwerking met Hong Kong Polytechnic University. Hierin werd nadruk gelegd op het laten zien van de MBE benadering op duurzame renovatie van woonwijken.

12 september 2019

NWO Smart Culture Grant voor The Critical Visitor

NWO Smart Culture Grant voor The Critical Visitor

Onderzoeksproject The Critical Visitor onderzoekt problemen rondom diversiteit en inclusie in de erfgoedsector. Het project heeft € 500.000,- NWO Smart Culture subsidie ontvangen en beoogt een intersectionele methodologie te ontwikkelen om meer diverse en inclusieve praktijken te kunnen bereiken.

12 september 2019

Standaard architectuuroplossingen gaan niet op in favelas

Standaard architectuuroplossingen gaan niet op in favelas

Sloppenwijken lijken vaak chaotisch van opzet, maar hebben meestal één ordenende factor: arbeid. Stedenbouwkundig ingrijpen is zelden succesvol als de ontwerper daar geen rekening mee houdt, ontdekte promovendus Ana Rosa Chagas Cavalcanti in de Braziliaanse favelas.

12 september 2019

Jorma Vitkala Award voor James O’Callaghan

De tweede Jorma Vitkala Award of Merit werd uitgereikt aan de hoogleraar Architectural Glass voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van glastoepassingen binnen de architectuur.

26 augustus 2019

Zes BK publicaties in International Journal of Technology and Design Education

Zes BK publicaties in International Journal of Technology and Design Education

Zes artikelen over bouwkundig ontwerponderwijs werden gepubliceerd in de laatste editie van het open access tijdschrift. Twintig medewerkers vanuit alle disciplines van de faculteit Bouwkunde droegen bij aan het brede scala aan onderwerpen.

15 augustus 2019

Nieuwbouwmarkt steeds bepalender

Nieuwbouwmarkt steeds bepalender

De dalende trend in het nieuwbouwaanbod van koopwoningen drukt een steeds grotere stempel op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. Dit belemmert de mogelijkheden om door te stromen vanuit een bestaande koopwoning , waardoor ook het aanbod van bestaande koopwoningen stagneert.

31 juli 2019

Theorie en praktijk van ‘ruimtevorming’ in de moderne architectuur

Theorie en praktijk van ‘ruimtevorming’ in de moderne architectuur

Architect Oliver Sack is gefascineerd door de vraag hoe ruimtelijk ontwerp zich verhoudt tot het gebruik van de ruimte zoals ze bedoeld is en beleefd wordt. Voor zijn promotieonderzoek onderzocht hij dan ook de sociaal-ruimtelijke esthetiek van ruimtevorming in 20e-eeuwse architectuur.

29 juli 2019

TU Delft studenten grijpen net naast titel tijdens wereldkampioenschap energiezuinig bouwen

TU Delft studenten grijpen net naast titel tijdens wereldkampioenschap energiezuinig bouwen

Het MOR team is zondag 28 juli tweede geworden tijdens de Solar Decathlon Europe 2019.

08 juli 2019

Docent van het Jaar Award

Op 4 juli heeft studievereniging Stylos de 'Docent & Werknemer van het Jaar 2019' Awards uitgereikt.

03 juli 2019

WhatsApp-en met professionals

WhatsApp-en met professionals

“Je bereidt ze voor op de nieuwe werkelijkheid van actuele en nieuwe stedelijke opgaven”, zegt Roberto Cavallo over het initiatief om Bouwkunde studenten deel te laten nemen aan de nationale ontwerpstudie ‘De Stad van de Toekomst’, een samenwerkingsproject van publieke en private partijen. “En op hun beurt inspireren zij professionals en gemeenten door buiten de gebaande paden te denken. Dit is essentieel als het gaat om oplossingen voor de grote opgaven waar steden voor staan.”

03 juli 2019

BTIC vliegwiel voor Klimaatakkoord

BTIC vliegwiel voor Klimaatakkoord

Op 27 juni hebben verschillende partijen hun handtekening gezet onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Het BTIC beoogt open samenwerking van én voor alle partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector, overheden en opdrachtgevers, en met de kennis- en onderwijsinstellingen. Om zo samen tot integrale en gedragen meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s met impact te komen.

24 juni 2019

Eerste prijs en eervolle vermelding op Archiprix 2019

Eerste prijs en eervolle vermelding op Archiprix 2019

BK alumnus Devant Asawla ontving de gedeelde eerste prijs op de Nederlandse Archiprix 2019 voor zijn project 'The living landscape of Quebrada Jaime'. Bovendien kreeg BK-alumna Serah-Ingrid Calitz een eervolle vermelding voor haar project 'Sino-African counterpoints'.

20 juni 2019

Visions for Amsterdam in 2050

Visions for Amsterdam in 2050

How will growth and rapid changes affect Amsterdam on the time horizon of 2050? Graduate students, researchers and teachers from Architecture teamed up with AMS Institute and the municipality of Amsterdam to explore what possible future scenarios look like and how innovations can be introduced. The open access book ‘Amsterdam 2050’ with the results is now available on BK Books.

20 juni 2019

Buitenplaatsenlandschappen nog altijd prominent in Hollandse groenstructuur

Buitenplaatsenlandschappen nog altijd prominent in Hollandse groenstructuur

De vooraanstaande rol van de burgerij in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is nu nog zichtbaar in een groene gordel van buitenplaatsen. Patriciersfamilies legden ze destijds aan langs trekvaarten, heerwegen en handelsroutes, ontdekte promovendus Gerdy Verschuure-Stuip. Zo ontstonden buitenplaatsenlandschappen in en om onze steden.

18 juni 2019

Intreerede Co Verdaas: Gebiedsontwikkeling was nog nooit zo ingewikkeld (én gaaf)

Intreerede Co Verdaas: Gebiedsontwikkeling was nog nooit zo ingewikkeld (én gaaf)

Op 3 juli geeft hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas zijn intreerede. “De vraag hoe we Nederland inrichten lijkt lastiger te beantwoorden dan ooit. Deze leerstoel is er om overheden en marktpartijen de onderliggende complexiteit te helpen duiden.”

06 juni 2019

Food production, helophyte filter and lounge area in one

Food production, helophyte filter and lounge area in one

The prototype for modular office renovation by the MOR Team TU Delft has officially been opened. The multi-functional apartment shows how inefficient offices can be renovated into net positive buildings, including space for food production, water purification through helophyte filters, and common living areas.

06 juni 2019

Nathalie de Vries appointed to AIA College of Fellows

The American Institute of Architects (AIA) has elevated Professor of Architectural Design Nathalie de Vries to its College of Fellows. This is in honour of her exceptional work and contributions to architecture and society on an international level.

06 juni 2019

Award for pushing the development of structural glass

Award for pushing the development of structural glass

Professor of Architectural Glass James O’Callaghan has been awarded the 2019 Institution of Structural Engineers Gold Medal. The Institution of Structural Engineers recognises his contribution to the exploration of the behaviour and limits of structural glass to create ambitious, transparent structures.

06 juni 2019

De impact van regionaal ontwerp op ruimtelijke plannen

De impact van regionaal ontwerp op ruimtelijke plannen

Hoe groot is de invloed van ruimtelijke ontwerpen op een regionaal schaalniveau op ruimtelijke planning en besluitvorming op alle schaalniveaus? Aan de hand van casussen uit de Nederlandse praktijk onderzocht promovenda Verena Balz het tweerichtingsverkeer tussen regionaal ontwerp en de totstandkoming van ruimtelijk beleid.

06 juni 2019

Nauwe interactie voor snelle doorbraken

Nauwe interactie voor snelle doorbraken

De gemeente Delft en TU Delft gaan intensiever samenwerken op het onderwerp gebiedsontwikkeling. “De uitdagingen in gebiedsontwikkeling vereisen nauwe interactie, omdat we dan sneller tot doorbraken komen,” legt BK hoogleraar Co Verdaas uit.

06 juni 2019

Community building through remanufacturing

Collaborative production in cities has the potential to promote a more circular production paradigm, engage communities, and promote urban and community development. The research project Pop Machina aims to understand the spatial and social consequences of such circular collaborative production in urban areas.

22 mei 2019

Facilitating rural newcomers

Facilitating rural newcomers

The Ruralization project, funded by the European Commission under the H2020 programme, aims to develop knowledge and support policy making in answering rural area challenges.

22 mei 2019

Water sensitive design for Indian cities

Water sensitive design for Indian cities

The project Water4Change focusses on fit-for-purpose water sensitive design for fast growing liveable cities in India, combining know-how from Dutch and Indian experts.

21 mei 2019

Hospital builders: east meets west

Hospital builders: east meets west

Designing hospitals is a special niche within the architecture discipline. The Hospital Tour & Masterclass offers the opportunity to Chinese top architects from this niche to visit several hospitals in the Netherlands and Belgium.

21 mei 2019

Housing the urban invisibles

Housing the urban invisibles

Visiting Professor Marina Tabassum took students of the Global Housing design studio on a tour through Dhaka, exploring the social and spatial patterns of inhabitation in Dhaka. The design studio focuses on the theme ‘Dhaka: Housing the urban invisibles’, and will synthesise the student findings in a ‘Dhaka book of patterns’.

21 mei 2019

Sustainable and resilient coastal cities

Sustainable and resilient coastal cities

The Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC) project aims to bridge an existing knowledge gap. Researchers from BK Bouwkunde and the faculty of Civil Engineering & Geosciences received a € 480.000,- Interreg grant to create interdisciplinary innovations and implement the findings in seven case study locations.

21 mei 2019

Making Nicosia a greener, healthier place

Making Nicosia a greener, healthier place

The City-Zen Roadshow visited Nicosia, the capital city of Cyprus. The group of international environmental experts, led by Andy van den Dobbelsteen and Craig Martin (AE+T), studied the city together with residents and created a strategy to make the city a greener and healthier place.

21 mei 2019

Tacit knowledge in architecture

Tacit knowledge in architecture

Tacit knowledge is a specific type of knowledge that architects employ when designing. The Communities of Tacit Knowledge (TACK) will for the first time combine the expertise on tacit knowledge that has been developed at ten different research centres in Europe. The research project is an ITN-Marie Curie networking project, with BK Bouwkunde as one of the ten research centres involved.

21 mei 2019

BK alumna Hanneke Stenfert wins Marina van Damme Grant

BK alumna Hanneke Stenfert wins Marina van Damme Grant

Not one, but two TU Delft alumni received the Marina van Damme Grant 2019. Andrea Mangel Raventos and Hanneke Stenfert were both awarded € 9.000,- to achieve their goals.

09 mei 2019

Koopwoningmarkt in stagnerende fase

Koopwoningmarkt in stagnerende fase

De huidige Nederlandse koopwoningmarkt kan als ‘stagnerend’ worden getypeerd. Er is sprake van een dalende trend in het aantal transacties en het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen. Ook is er sprake van een aanhoudende, maar enigszins afvlakkende stijging van de koopprijzen in de afgelopen kwartalen. Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt over het eerste kwartaal van 2019.

/* */