Nieuws

rss

02 februari 2022

Bouwflix – Ervaar de bouwplaats digitaal

Bouwflix – Ervaar de bouwplaats digitaal

Docenten, studenten en bouwpraktijk ervaren een kloof tussen de bouwkundige aan het bureau en de vakman/vrouw op de bouwplaats. De beginnende bouwkundige heeft een grote afstand tot de bouwplaats, en kan zich daardoor moeilijk staande houden in contacten met aannemers en uitvoerders.

01 februari 2022

Klimaatmigratie en investeringen in vastgoed

Klimaatmigratie en investeringen in vastgoed

Klimaatmigratie, of de verplaatsing van mensen als gevolg van klimaatverandering, zal in de toekomst naar verwachting gaan toenemen. Het Internal Displacement Monitoring Centre voorspelt bijvoorbeeld dat jaarlijks 14 miljoen mensen ontheemd kunnen raken door rampen. Waar zullen de mensen heengaan, en waarheen - en waarom? Hoe kunnen wij, als samenleving, deze verandering op een rechtvaardige manier beheren?

25 januari 2022

Circular water stories worldwide

Circular water stories worldwide

Over de hele wereld hebben mensen natuurlijke waterstromen omgevormd tot ingenieuze en gecontroleerde watersystemen waardoor indrukwekkende cultuur en urbane landschappen zijn ontstaan. Traditionele watersystemen zijn alomvattende systemen die nauw verbonden zijn met het bestaande landschap, de mensen die het landschap bewonen en bewerken, de dieren en planten.

12 januari 2022

Woningcrisis en woonconcepten voor senioren

Woningcrisis en woonconcepten voor senioren

Recent wordt veel gediscussieerd over de rol van doorstroming van senioren in de wooncrisis. Ongetwijfeld komen er woningen vrij als senioren zouden (kunnen) verhuizen. Maar wat willen senioren die groot wonen zelf? Wat zijn hun woonwensen en dilemma’s? Kunnen nieuwe woonconcepten waarbij delen en collectiviteit centraal staan een bijdrage leveren aan de doorstroming? En hoe kunnen deze nieuwe woonconcepten ontwikkeld en ontworpen worden zodat ze aansluiten bij de behoeftes van senioren?

21 december 2021

Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Een open acces boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland met daarin een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.

21 december 2021

NWO subsidie voor WEF project Zuid-Afrika

NWO subsidie voor WEF project Zuid-Afrika

Meer inzichten verkrijgen in de historische verbondenheid tussen water, energie en voedsel, de zogenaamde water-energy-food (WEF)-nexus is nodig om de toekomst duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika te stimuleren. Een NWO-subsidie voor een nieuw onderzoeksproject is bedoeld om een leeromgeving op te richten. Hierin wordt theoretisch en methodologische kennis ontwikkeld waarin de ruimtelijke dynamiek en de lange-termijn interacties tussen water, energie en voedsel worden geanalyseerd. Met de te verwachte resultaten wil het project bijdragen aan een duurzame visie op de herbestemming van extractie landschappen in het algemeen en in Zuid Africa in het bijzonder.

20 december 2021

Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Kwantitatieve gegevens over collaboratieve huisvesting zijn momenteel versnipperd of zelfs alleen op aanvraag beschikbaar, en het ontbreekt aan standaarddefinities. Dit verhindert een vergelijkend begrip van de uitdagingen en kansen die deze huisvestingsvormen bieden. Bovendien zijn vergelijkende gegevens nodig om wederzijds leren en communicatie tussen gebruikers in verschillende landen en regio's te vergemakkelijken.

16 december 2021

Scriptieprijs voor 3D reconstructie van gebouwmodellen

Scriptieprijs voor 3D reconstructie van gebouwmodellen

Het reconstrueren van 3D-modellen van gebouwen is van cruciaal belang voor veel stedelijke toepassingen, zoals stadsplanning, analyse van het zonnepotentieel en, -simulatie van stedelijke stromen zoals wind en warmte. Toch is dit nog steeds een onbeantwoord probleem in het vakgebied van geo-informatie, remote sensing en aanverwante gebieden. Bestaande technieken vereisen laserscans van hoge kwaliteit als input. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de inwinning van data. Bovendien worden de gebouwmodellen in de bestaande platforms (zoals Google Earth) gerepresenteerd door veel driehoeken. Een dergelijke representatie is dus niet werkbaar voor de latere verwerking en toepassing.

14 december 2021

Architecture Drawing Prize 2021 voor handgetekende graphic novel

Architecture Drawing Prize 2021 voor handgetekende graphic novel

Met zijn inzending 'Reconfiguring Addis Ababa's Narratives - Storytelling for Architecture' is Antonio Paoletti, - masterstudent van en nu alumnus- van de Global Housing afstudeerstudio 'Addis Ababa Living Lab' (2019-2020) uitgeroepen tot winnaar van de handgetekende categorie van de internationale Architecture Drawing Prize 2021.

09 december 2021

Samen een wijk ontwerpen in een digitaal poldermodel

Samen een wijk ontwerpen in een digitaal poldermodel

Het EquiCity project gebruikt een computerspel om diverse inbrengen voor stedelijke herontwikkeling te combineren. Vorige week vond de eerste openbare test plaats.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.
/* */