BK Public Programs: een interview

Een verzameling verborgen ideeën en bespiegelingen van binnenuit

Achter de muren van de Faculteit Bouwkunde zitten heel wat kennisjuweeltjes verborgen. “Er zit zoveel kennis die we graag met elkaar zouden willen delen, maar de tijd ontbreekt.” Javier Arpa Fernández, curator van de BK Public Programs, probeert al die kennis en mensen bij elkaar te brengen in een programma waarin de uitdagingen en urgente vraagstukken van deze tijd aan de orde worden gesteld. BK Public Programs is voor iedereen toegankelijk, zowel binnen als buiten bouwkunde.

De BK Talks en The Berlage Keynotes (georganiseerd en gepresenteerd door de Berlage) zijn onderdeel van de BK Public Programs, naast exposities, workshops, seminars en colloquia. Tijdens de BK Talks en The Berlage Keynotes, die gedurende het academisch jaar iedere donderdagavond plaatsvinden, worden ideeën over begrip, conceptie en uitvoering van de gebouwde omgeving gedeeld, besproken en onder een breed publiek verspreid. Bk Public Programs worden live uitgezonden en zijn terug te vinden in de playlist op het YouTube-kanaal van de faculteit.

Van binnenuit

De decaan van de faculteit, Dick van Gameren, heeft BK Public Programs kort na zijn aanstelling geïntroduceerd. “Het hoofddoel van BK Public Programs is het van binnenuit verspreiden van waardevolle kennis en deze vanuit verschillende gezichtspunten presenteren. De leden van onze gemeenschap (faculteit, medewerkers, studenten) hebben een verscheidenheid aan opvattingen en gezichtspunten en hun ideeën verdienen het om zichtbaarder te worden gemaakt. Het zou jammer zijn als al die kennis onopgemerkt bleef. Daarom heb ik Javier Arpa Fernández gevraagd curator van het programma te worden”, aldus Dick van Gameren.

Verbindingen leggen

Javier: “De BK Public Programs zijn een uitnodiging om na te denken over de wereld buiten de muren van onze faculteit. We willen zoveel mogelijk leden van de faculteit (docenten, studenten en medewerkers) bijeenbrengen en een platform bieden waar ze hun ideeën en oplossingen kunnen delen voor vraagstukken die ons allemaal aangaan, en waardoor ze in contact komen met een breder publiek buiten de universiteitscampus. Als faculteit produceren we een grote hoeveelheid kennis die vaak binnen de muren van onze faculteit blijft. Sterker nog, een deel van deze kennis blijft letterlijk in een bureaula liggen. Daar willen we verandering in brengen.

De BK Public Programs dienen een publiek doel. Ooit zou ik graag allerlei belanghebbenden in de Oostserre bij elkaar willen zien zitten (van professionals en studenten tot politici en buren). Ons streven is om de academische wereld te verbinden met iedereen die geïnteresseerd is in de structuur van de stad. Een stad kan tenslotte niet zonder zijn bewoners.” 

Zoveel talent, zoveel overtuigingen

Javier: “Als begin van de BK Public Programs heb ik zoveel mogelijk leden van onze gemeenschap proberen te ontmoeten om erachter te komen hoe we verbindingen kunnen leggen tussen afdelingen, docenten en studenten. Ik besefte dat we allerlei zorgen delen, en dat werd het startpunt voor de programmering van de BK Public Programs in het algemeen en de BK Talks in het bijzonder. Een van onze hoofddoelen is het samenbrengen van de leden en studenten van onze faculteit rond dezelfde (virtuele) tafel. We worden omringd door zoveel talent en geweldige hoogleraren, maar ze komen niet vaak bij elkaar. Met de introductie van de BK Public Programs hopen we daar verandering in te brengen. 

Dick: “Er bestaan zoveel meningen en overtuigingen onder de mensen die op een of andere manier bij de faculteit zijn betrokken. We proberen alle heersende thema's te verzamelen en daar omheen een gecoördineerd programma op te zetten. In eerste instantie lag de nadruk op het vertellen van verhalen, maar in de tweede reeks heeft Javier er meer discussies en debatten in verweven. Als volgende stap willen we kijken hoe we dit met andere activiteiten zoals exposities kunnen verbinden.” 

Blik op de toekomst

Dick: “Er komen zoveel geweldige mensen naar de faculteit. Op donderdagavond vinden er vaak allerlei programma's plaats. Inhoudelijk wordt het steeds beter, maar de programmering moet nog beter bekeken te worden. Op dit moment kan het programma online worden gevolgd, maar hopelijk zullen de Public Programs na corona nog verder worden uitgebreid. Het programma maakt allerlei reacties los. En dat is goed. Daarom moeten we voorkomen dat het niet verder komt dan een hoekje van de faculteit.”

Javier: “De coronapandemie heeft ons gedwongen tot allerlei last minute aanpassingen, zoals het verzorgen van online-uitzendingen vanuit een lege ruimte. Daardoor hebben we goed leren improviseren. Maar ik ben optimistisch: deze crisis zal ook weer voorbijgaan, en dan kan het publiek weer elke donderdagavond naar onze faculteit komen.”

Meer informatie