News

16 december 2021

Scheefgroei in de woningmarkt

Op dinsdag 28 december neemt Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, deel aan het televisieprogramma ‘Scheefgroei in de woningmarkt’ van BNN/VARA olv Jeroen Pauw. Het programma richt zich op de huidige scheefgroei in de woningmarkt: aan de ene kant profiteren mensen met een of meerdere huizen van de hoge prijsstijgingen, aan de andere kant vinden steeds meer mensen geen woonruimte of zijn ze gedwongen heel duur te huren.

25 september 2020

Wonen in een waarde(n)volle samenleving

Op 12 oktober vindt de online NWA matchmaking bijeenkomst ‘Wonen in een waarde(n)volle samenleving’ plaats.

21 juli 2020

Open bouwen voor een hernieuwbare woningvoorraad

Open bouwen voor een hernieuwbare woningvoorraad

Het 1M Homes-initiatief van de TU Delft onderzoekt onder meer hoe Open Bouwen kan bijdragen aan een duurzame oplossing voor het woningtekort en tegelijkertijd bewoners zeggenschap geven.

16 juli 2020

Betaalbare duurzame huisvesting

Betaalbare duurzame huisvesting

Het nieuwe H2020 RE-DWELL-project zal een nieuwe generatie academici en professionals opleiden om de dringende behoefte aan betaalbare en duurzame huisvesting aan te pakken, een grote uitdaging voor de Europese samenleving. Bij het grote onderzoeksproject zijn tien verschillende universiteiten en een innovatief onderwijsprogramma in heel Europa betrokken.

01 mei 2020

Van revolutiebouw tot ruimtedieet

1M Homes team leden Marja Elsinga, Gerard van Bortel en Arend Jonkman hebben een bijdrage geleverd aan het themanummer 'Anders Wonen' van Agora. 'Van revolutiebouw tot ruimtedieet' beschrijft hoe de huidige woningcrisis verschilt van eerdere grote woningbouwopgaven.