Cross-overs

Soms zijn er vragen die meerdere onderzoeksgebieden raken. Onderwerpen die verschillende soorten kennis en onderzoek vragen, bijvoorbeeld gezondheid.

Gezondheid

De zorgsector is volop in beweging. De extramuralisering van zorg (van bejaardentehuizen naar thuiszorg) leidt naar verwachting tot grote leegstand in verzorgingshuizen. Tegelijk ontstaat er behoefte aan nieuwe concepten om zelfstandig wonende ouderen beschermd te kunnen huisvesten. De overblijvende instellingen moeten plaats gaan bieden aan bewoners die behoefte hebben aan intern geleverde zorg van hoog niveau. Interessante onderwerpen op stedelijke schaal zijn het creëren van locaties voor zorgwoningen en de gevolgen van de stadsindeling voor de mogelijkheid om gezond en actief te leven en ouder te worden. Door veranderende financiële systemen, technologische ontwikkelingen en verschuivende paradigma’s zijn er nieuwe huisvestingsconcepten nodig. Meer inzicht in de ins en outs van zorgomgevingen en de noodzaak van duurzame gebouwen zal nieuwe architectuur voor ‘care and cure’ opleveren. De combinatie van gedecentraliseerde zorg en een concentratie van klinische zorg op topniveau leidt tot de vorming van netwerkorganisaties, schaalverkleining en fusies, die efficiënt en effectief moeten worden gehuisvest. Tot nu toe was het onderzoek naar deze onderwerpen nogal verspreid. Daarom wordt momenteel bij de Faculteit Bouwkunde het Platform Health opgezet voor het uitwisselen van kennis en samenwerking in het kader van gezamenlijke projecten.

Lees meer over het Platform Health

Platform Health

Wilt u informatie delen of deelnemen aan het 'Platform Health', stuur dan een e-mail naar Theo van der Voordt of Cor Wagenaar.