Research environment

Learning to Design the Built Environment of Today and Tomorrow

De wereld heeft grote behoefte aan academisch, interdisciplinair opgeleide bouwkundigen. Steden en regio’s hebben te maken met een grote variëteit aan ruimtelijk-maatschappelijke opgaven, zoals: stedelijke groei en transformatie, circulariteit, klimaatadaptatie en verduurzaming van de bestaande gebouwvoorraad. De gevolgen van deze opgaven moeten ruimtelijk en op verschillende schaalniveaus beter onderzocht en begrepen worden; én toekomst bestendige oplossingen moeten worden bedacht. 

De gebouwde omgeving heeft grote invloed op hoe mensen leven: als conditie, als facilitator, als driver. De kwaliteit van gebouwen en de gebouwde omgeving is belangrijker dan ooit. Het integraal ruimtelijk ontwerp en technologische innovaties dragen immers in grote mate bij aan (meer) weerbare, rechtvaardige en gezonde gebouwde omgeving. En daarnaast zijn die plekken, gebouwen en steden fundamentele bouwstenen voor identiteit en cultuur. 

Ons facultair onderwijsprogramma wordt enerzijds gekarakteriseerd door onze sterke, disciplinaire vakgebieden - architectuur, stedenbouwkunde, bouwtechnologie, landschapsarchitectuur, management & vastgoed, en geo-informatie - en anderzijds door onze aanpak van integratie en samenwerking. De Delftse bouwkundig ingenieur is zowel onderzoekend-analytisch, als creatief-oplossingsgericht, en maakt gebruik van de meest geavanceerde ontwerpmiddelen en digitale data analyse technieken. Onze studenten zijn de toekomstige leiders in het domein van de gebouwde omgeving: als ontwerpers, als engineers, als planners, als managers, als ontwikkelaars, als ondernemers, en/of als onderzoekers.

Onze alumni van de 21e eeuw zullen hun hele leven lang blijven leren. Meer kennis over hoe studenten studeren en docenten doceren, draagt bij aan het studiesucces van de student, aan rijkere studie ervaringen, aan sterkere studentparticipatie en grotere studentbetrokkenheid. Gemengde vormen van online en on campus onderwijs zullen de basis zijn van onze facultaire leeromgeving. Internationalisering is van blijvende invloed op onze studentenpopulatie, op onze docentenpopulatie en op (de inhoud van) ons curriculum, maar ons onderwijs is en blijft sterk geworteld in de Nederlandse ontwerp- en bouwcultuur.

Programme leader Research on Education Innovation

Dr.ir. R.M. Rooij

Associate Professor Urbanism

Programme leader Research on Education Innovation

Dr.ir. R. Cavallo

Associate Professor Architecture

/* */