Curriculumvernieuwing en educatief leiderschap

Onderwijsleiders zijn het kompas van de faculteit, want zij zorgen ervoor dat de curricula de hoogst haalbare kwaliteit halen. Dat vergt goede, gemotiveerde mensen met een sterke onderwijsvisie op het gebied van vakinhoud, didactiek én organisatie. Onderzoek naar opbouw, samenhang en flexibiliteit van het programma, het studiegedrag van studenten, studiesucces, studentencultuur en studenten(zij-)instroom zijn daarbij belangrijke thema’s.  

Key projects

  • PhD research by Erna Engelbrecht - Evaluating Innovation: Towards a framework for evaluating innovation in engineering education. BK promotor dr.ir. Remon Rooij, non-BK promotor Prof.dr. Marcus Specht. Sponsored by 4TU Centre for Engineering Education.
  • MaartenJan Hoekstra - MSc renewal aligning programs in order to facilitate interfaculty and interdisciplinary exchange.
  • Kristel Aalbers & Remon Rooij – Mapping Urbanism’s Curriculum Agility in co-operation with the CDIO’s working group on curriculum agility.
  • Havik, K. & Wilms Floet, W. Architectural design teaching approaches. Group Methods and Analysis, Architecture Department research program. The following themes have been outlined:
    • “Delft Approach to Architectural Education” in collaboration with all Architecture chairs: studio reflections of teaching methods
    • The critical moment of design invention: from analysis to design in the graduation studio creative imagination, design thinking
    • The scientific ground of architectural pedagogy, architectural education as the production of knowledge

Key publications

/* */