Inter- en transdisciplinair onderwijs

De vele uitdagingen die op ontwerpers afkomen reiken verder dan het domein van de Bouwkunde. Ontwerpopgaven worden complexer en met een toenemende behoefte aan integratie van kennis en vaardigheden. De bouw gebruikt steeds vaker technieken en productiemethoden uit andere sectoren en ontwerpoplossingen hebben een steeds bredere impact op andere gebieden en actoren. Mede daarom zijn samenwerking tussen wetenschapsgebieden en de co-creatie met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijk organisaties steeds meer de norm. Ondernemend, (maatschappelijk) verantwoord en inter/transdisciplinair leren denken en werken worden daarmee cruciale vaardigheden voor bouwkundigen.

Het is belangrijk dat studenten vanuit hun disciplinaire fundament kennis maken met inter- en transdisciplinaire (leer)omgevingen waar samenwerken en ondernemendheid centraal staan. Living labs brengen studenten met verschillende academische achtergronden bijeen rondom praktijkcases en actoren uit de samenleving om gezamenlijk tot geïntegreerde oplossingen te komen. Grote uitdagingen zijn daarbij de inhoudelijke en organisatorische inbedding van het living lab in het curriculum, de didactische aanpak en de toetsing van studenten met een grote verscheidenheid aan voorkennis en vooropleidingen.

Key projects

Key publications

  • Bohm, N. L., Klaassen, R. G., den Brok, P., & van Bueren, E. (2020). Choosing challenges in challenge-based courses. In J. van der Veen, N. van Hattem-Janssen, H-M. Järvinen, T. de Laet, & I. ten Dam (Eds.), Proceedings SEFI 48th Annual Conference: Engaging Engineering Education Conference (pp. 93-103)
  • Nina Bohm, Peter de Jong, and Gerdy Verschuure-Stuip who all had a project under the wings of the City Deal Kennismaken (CDKM) program focusing on strengthening the relation between education and practice.
  • Boer de, H, Debrock, S., Dillon Peynado, T., Duflos, M., Hendriks, M., Hooimeijer, F., Kuijper, J., Schuur, G. (2022). Ontwerpen vanuit de doorsnede De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad. Public Space (Mechelen).