Ontwerponderwijs

Toekomstige ontwerpers spelen een belangrijke rol bij het bedenken en (her)ontwikkelen van een gebouwde omgeving die circulair, inclusief en veerkrachtig is, die kan omgaan met klimaatverandering en die bijdraagt aan de gezondheid van de gebruikers. Daarvoor staan hun nieuwe digitale middelen ter beschikking, zoals big data, AI, GIS, BIM en VR/AR. Vraag is hoe je dergelijke innovaties effectief in het ontwerponderwijs integreert.

De uitdagingen in het ontwerponderwijs zijn echter niet alleen technisch en sociaal-ruimtelijk, maar ook didactisch-pedagogisch van aard. Meer dan ooit heeft de samenleving behoefte aan zelfsturende, verantwoordelijke en ondernemende ontwerpprofessionals. Studenten moeten leren hoe om te gaan met slecht geformuleerde ontwerpopgaven, een surplus aan data en een grote variëteit aan actoren in een bouwsector die versneld moet worden verduurzaamd.

Zelfleiderschap, ondernemendheid en een sterk moreel kompas zijn daarbij key. Studenten moeten leren hoe professioneel stelling te nemen in een (nog) niet duurzame samenleving. Maar hoe stem je de leerdoelen, leeromgeving en didactiek af op die complexiteit en onzekerheid? En op welke manier laat je studenten de door hen ontwikkelde ruimtelijke strategieën evalueren?

Key projects

  • PhD research by Elise van Dooren – Anchoring the design process. BK promotoren: Prof. Thijs Asselbergs en Prof.dr.ir. Machiel van Dorst. Niet-BK promotoren: Prof.dr. Jeroen van Merriënboer, Prof.dr. Els Boshuizen.
  • Martijn Stellingwerff – TU Delft Education Fellowship 2019-2020: VR/AR in Architecture Design Education.
  • Project Design pedagogies for MSc AUBS studio teaching by Roberto Cavallo and Willemijn Wilms Floet, sponsored by the 4TU Centre for Engineering Education.
  • Train-the-trainer courses Design Didactics I and II and Assessing in Design Education for TU design mentors, in which the teachers acquire basic and more advanced knowledge and skills in the field of teaching design. The courses have been developed by Elise van Dooren and Luc Willekens.
  • EUrbanism - Kristel Aalbers and Remon Rooij exchange with BauHOW5 universities on Urbanism pedagogies in schools of Architecture.

Key publications

/* */