Circulair Geprefabriceerde Hoogbouw

Een verkenning naar de kansen van geindustrialiseerd geproduceerde hoogbouw in een nederlandse circulaire economie.

Er lijkt al genoeg technische kennis om de meeste bouwproducten en -materialen te kunnen hergebruiken of recyclen. Daadwerkelijke voorbeelden zijn echter nog schaars en dat houdt vooral verband met de economische en organisatorische haalbaarheid hiervan. Dit onderzoek is erop gericht de opties voor efficient geprefabriceerde hoogbouw voor een circulaire bouweconomie te identificeren en in een holistisch perspectief te beoordelen op commerciele haalbaarheid én milieuprestatie.

Byldis Prefab is een Nederlandse producent van geprefabriceerde hoogbouw en ziet het belang van de transitie naar een circulaire economie in. Tegelijkertijd benadrukt ze de complexiteit van de uitdaging. Door uitvoerbare alternatieven te onderwerpen aan een haalbaarheidsstudie, krijgt dit onderzoek een praktisch karakter met direct bruikbare resultaten. De combinatie van dragende sandwichelementen en andere componenten waaruit Byldis Prefab haar hoogbouw optrekt, vormt de kern van dit onderzoek. Beginnend bij een brede inventarisatie en kwalitatieve beoordeling van circulaire technische principes en businessmodellen. Daarna een kwantitatieve beoordeling op basis van LCA en MFA van een gelimiteerd aantal circulaire businessmodellen.

De resultaten van het onderzoek zullen inzicht geven in de kansen voor circulaire hoogbouw: geavanceerde industriele productietechnieken in haalbare circulaire businessmodellen die realistische innovaties zijn. Een essentiele eerste stap om de kloof tussen theorie en de praktijk te overbruggen.

Facts

Projectduur:januari 2019 – januari 2021
TU Delft onderzoekers:                Charlotte Heesbeen
Prof. Dr.-Ing. U. Knaack

Projectpartners

TU Delft, Byldis Prefab

Contact

Charlotte Heesbeen