REHAB

Ontwikkelen van circulaire componenten voor woningrenovatie

De transitie naar een circulaire economie in de gebouwde omgeving is een van de grote maatschappelijke opgaven. Een circulaire economie heeft als doel om minder materiaal te gebruiken, componenten langer te benutten en grondstof- en productkringlopen te sluiten. Gebouwen bestaan uit verschillende componenten, zoals gevels, keukens en badkamers. Door deze componenten tijdens de natuurlijke onderhouds- en renovatiemomenten te vervangen door circulaire componenten kan de woningvoorraad stapsgewijs circulair worden gemaakt. 

Het ‘REHAB’ project richt zich op de ontwikkeling van twee circulaire gebouwcomponenten voor woningrenovatie: een circulaire schil en een circulaire aanbouw. Daarnaast worden binnen dit project circulaire ontwerp- en beoordelingstools ontwikkeld.  

De Circulaire Schil en Circulaire Aanbouw worden ontwikkeld in co-creatie tussen de TU Delft, AMS Institute, woningcorporaties en bouwpartners.

De Circulaire Schil: kans om de energietransitie te versnellen

In Nederland moeten veel woningen energiezuiniger worden gemaakt. Dit gebeurt vaak door de gevel te isoleren met een tweede schil, waardoor veel extra materiaal nodig is. Hoe kan de energietransitie worden verbonden met het creëren van een circulaire economie? De TU Delft en AMS Institute werken met twee teams, het renovatieteam van Wonion en met Ymere en Dura Vermeer, aan de ontwikkeling van een circulaire schil. Beide varianten van deze renovatieschil zijn niet alleen duurzamer, maar bieden ook kansen om de energietransitie te versnellen. Door in het ontwerp te sturen op uitbreidbare modules, kan er in verschillende cycli worden gerenoveerd. Zo kan stapsgewijs worden toegewerkt naar energieneutrale woningen. Daarnaast bieden circulaire bedrijfsmodellen mogelijkheden om de initiële investeringen laag te houden.  

In 2019 zijn ontwerpvarianten ontwikkeld en zijn de eerste prototypes gebouwd in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. De komende tijd wordt toegewerkt naar eerste proefwoningen.

De Circulaire Aanbouw: flexibel en aanpasbaar

Binnen het ‘REHAB’ project ontwikkelen de TU Delft, AMS Institute, ERA Contour en Eigen Haard de Circulaire Aanbouw. Dit circulaire aanbouwsysteem is opgebouwd uit gestandaardiseerde modules, gemaakt van circulaire materialen. De modules kunnen worden gemixt en gematcht, waardoor het mogelijk is om met hetzelfde systeem verschillende soorten aanbouwen te realiseren. Daarnaast biedt het modulaire systeem de mogelijkheid om de aanbouw aan te passen aan veranderende woonwensen. Ook tijdens het gebruik kunnen onderdelen eenvoudig los van elkaar worden vervangen. Is er geen aanbouw meer nodig? Dan kunnen de modules worden gedemonteerd en elders worden hergebruikt. Aan het einde van de levensduur kunnen de materialen hoogwaardig worden gerecycled.

In 2019 is een ontwerp voor de Circulaire Aanbouw ontwikkeld. De komende tijd wordt een eerste prototype ontwikkeld en wordt toegewerkt naar een pilot binnen een renovatieproject.   

Tools voor de praktijk

Naast de circulaire gebouwcomponenten worden binnen het ‘REHAB’ project ook circulaire ontwerp- en beoordelingstools ontwikkeld voor de praktijk.

Facts

Projectpartners en funding:                                   TU Delft, AMS Institute, Dura Vermeer, Eigen Haard, ERA Contour, Ymere, Wonion
Rol: Lead Partner
Projectduur:maart 2018 – februari 2022
TU Delft onderzoekers:                 ir. Anne van Stijn
prof.dr.ir. Vincent Gruis
prof.dr.ir. Tillmann Klein
dr.ing. Gerard van Bortel

Contact

Ir. Anne van Stijn