[RE] Connecting with Colonial Architecture

De bouw van een repository voor bronnen over Europese koloniale architectuur en planning (ca. 1850-1970)

Sinds september 2011 realiseert de leerstoel Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis  een repository met gedigitaliseerd bronmateriaal over Europese architectuur en stedenbouw die in Europese koloniën werd gerealiseerd tussen 1850 en 1970.   

Missie

De repository beoogt het opkomende transnationale onderzoek over Europese koloniale architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1970 te faciliteren en aldus het debat over koloniaal gebouwd erfgoed te stimuleert en te verrijken.

Middel

Door thematisch gerelateerd maar fysiek vaak gescheiden bronmateriaal in een digitale omgeving bijeen te brengen en te ontsluiten, doorbreekt de repository belangrijke geografische, economische, taalkundige en institutionele barrières.

Repository

De repository biedt gebruikers digitale en vrije toegang tot een veelheid aan bronnen: teksten (boeken, vakbladen), foto’s, films, kaarten en archiefmateriaal.
De repository is ontwikkeld in samenwerking met nationale en internationale partners.
De repository is te raadplegen via colonialarchitecture.eu.

Relevante literatuur

Overzicht  

Stationsplein in Batavia, Nederlands-Indië (jaren 1930) (nu: Stasiun-Pintu Besar Utara in Jakarta, Republiek Indonesië). 

Koninklijk Atheneum in Elisabethville, Belgisch Congo (nu: Lycée Tuendele, Lubumbashi, Democratische Republiek Congo). Architecten René Schoentjes & Albert Van Grunderbeek (1944-1954). © Foto Johan Lagae, Ghent (2005).