Verspreiding van corona-virus in de binnenlucht

Hoogleraar Philomena Bluyssen doet samen met hoogleraar Fulvio Scarano (TU Delft) en Christophe Hermans van NLR/DNW, een onderzoek naar de verspreiding van microscopisch kleine druppels, zogenoemde aerosolen, via de lucht in binnenruimtes.  Met een opstelling in de Experience room van het SenseLab aan de TU Delft wordt de verspreiding van aerosolen zichtbaar gemaakt onder verschillende ventilatie condities.

Het onderzoek kan inzicht bieden welke extra maatregelen in gemeenschappelijke binnenruimtes genomen moeten worden om de verspreiding van het corona-virus nog beter tegen te gaan. De resultaten zullen worden gebruikt om het RIVM en GGDs van nieuwe inzichten te voorzien. 

Verspreidingsroutes

Bij de verspreiding van het SARS-CoV-2 worden drie verspreidingsroutes onderscheiden via: 

  1. (grote) druppels en spatten die slechts een korte afstand overbruggen
  2. direct contact tussen mensen of met besmette oppervlakken
  3. microscopisch kleine druppels (aerosolen) die op een luchtstroom kunnen worden meegevoerd

In Nederland wordt vooral rekening gehouden met de eerste twee vormen van verspreiding. 1,5 meter afstand houden en het regelmatig wassen van handen zijn voorbeelden van maatregelen om besmettingsrisicoā€™s via respectievelijk grote druppels en direct contact te beheersen. 

Dat er relatief minder aandacht is voor de derde besmettingsroute, via aerosolen, heeft te maken met de onzekerheid die er vooralsnog bestaat of deze kleine druppels genoeg virus kunnen bevatten om personen te besmetten. Het team is de verspreiding van aerosolen in binnenruimtes met verschillende mate van ventilatie aan het bestuderen, zodat bij het treffen van concrete maatregelen alle verspreidingsroutes en daaraan gekoppelde besmettingsrisicoā€™s ingedamd worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een onderzoek met verschillende grote van druppels en mondkapjes i.s.w. met Paul Scheepers van Radbouwumc en Henk Jan Holterman van de universiteit van Wageningen.

Facts

Funder:Universiteitsfonds Delft
Programme:TU Delft COVID-19 Response Fund
Grant amount:ā‚¬ 10.000
Role TU Delft: Lead partner
TU Delft researchers:                Prof.dr.ir. Philomena Bluyssen

Projectpartners

NLR/DNW, Universiteit Wageningen, bba binnenmilieu, Radboudumc