Hoe kan de stedelijke planning in een land als China het hoofd bieden aan uitdagingen van de urbanisatie en stedelijke transformatie? Het antwoord ligt in de ontwikkeling van nieuwe planningsstrategieĆ«n, stelt Vivi Wang in het onderzoek ā€œBetween flexibility and reliabilityā€.

In een veranderende samenleving moeten deze de flexibiliteit genereren die nodig is om om te kunnen gaan met nieuwe en onverwachte initiatieven van publieke en private actoren. Aan de andere kant moeten ze een betrouwbaar kader bieden voor duurzame ontwikkelingen op lange termijn.

De  veranderende rol van de stedelijke ontwikkeling is diep ingebed in de Chinese politieke, economische en sociale domeinen en is onderdeel van de culturele vernieuwing. Hervormingen worden gesitueerd in de bredere context van de globalisering. Wang vergelijkt verschillende historische perioden binnen het land en analyseert de veranderingen die hebben plaatsgevonden binnen de culturele context. Op deze manier onderzoekt ze de voorwaarden, benaderingen en resultaten van de Chinese ruimtelijke ordening. Volgens Wang kunnen alle gebeurtenissen niet los  worden gezien van de wortels van de Chinese geschiedenis en traditie. Als zodanig is het een alternatief voor de Westerse paradigmata.

Gepubliceerd: oktober 2013