Ramen laten daglicht toe en bieden uitzicht op de buitenwereld, maar hoe beïnvloeden deze eigenschappen de beleving van binnenruimten? Voor haar promotieonderzoek ’Daylight and View’ ontwikkelde Hester Hellinga een methode om de kwaliteit van daglichttoetreding en het uitzicht door ramen te analyseren.

Hester Hellinga: “Om de visuele kwaliteit van binnenruimten te kunnen verbeteren, moet je eerst begrijpen welke invloed daglicht en uitzicht hebben op de manier waarop mensen een binnenruimte beleven.  Dit heb ik onderzocht door middel van een literatuuronderzoek en door een vragenlijst af te nemen in acht kantoorgebouwen."

Uit de literatuur bleek dat er veel verschillende variabelen de waarneming en beleving van daglicht en uitzicht beïnvloeden. De uitkomsten van het vragenlijstonderzoek geven nieuw inzicht in de onderlinge relatie tussen deze variabelen.

Op basis van de onderzoeksresultaten is de D&V (Daylight and View) analysemethode ontwikkeld. Deze methode combineert verschillende bestaande methoden voor daglichtanalyse met een nieuwe methode voor de beoordeling van uitzichtkwaliteit. Ontwerpers kunnen de methode gebruiken voor het optimaliseren van het ontwerp van daglichtopeningen tijdens verschillende fasen van een gebouwontwerp.

Gepubliceerd: oktober 2013