Architectural Engineering and Technology

De afdeling Architectural Engineering and Technology (AE+T) loopt voorop bij een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw: voldoen aan de vraag naar betere gebouwen binnen de beperkte bronnen van onze planeet. Deze grote uitdaging vereist een fundamentele verschuiving in de manier waarop de gebouwde omgeving wordt gewaardeerd, ontworpen, gebouwd, geƫxploiteerd, onderhouden, getransformeerd en ontmanteld.

Onze missie is dan ook om op ingenieuze wijze, met kennis en door experiment en ontwerp, bij te dragen aan een gebouwde omgeving met positieve waarde voor mens en milieu. Met positieve waarde bedoelen we: gebaseerd op hernieuwbare bronnen, duurzaam, circulair, gezond en digitaal uitgewerkt. Dat doen we met een integrale aanpak die is geĆÆnspireerd door en gebaseerd op innovatie in bouwtechniek, installatietechniek, engineering, constructie, architectonische en ruimtelijke informatica en vormgeving. Dit in combinatie met een scherp oog voor de meer esthetische, comfort- en gezondheidsgerelateerde kenmerken van de gebouwde omgeving.

Bij AE+T pakken we deze uitdaging specifiek aan door:

  • Het ontwikkelen en verkennen van nieuwe ontwerp- en fabricagemethoden, tools en nieuwe technologieĆ«n voor de duurzame gebouwen van de toekomst, en innovatieve oplossingen voor de grote aantallen verouderde gebouwen;
  • de volgende generatie bouw- en ontwerpprofessionals en architecten uit te rusten met de nieuwste technologische kennis, vaardigheden en oplossingen die nodig zijn om de uitdaging aan te gaan;
  • het helpen ontwikkelen en leveren van op technologie gebaseerde innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, door samenwerkingen met vooraanstaande nationale en internationale partners.

Onderzoek

In lijn met onze visie en missie is het onderzoek van AE+T gecentreerd rond vier grote thema's, die ook aansluiten bij de zes strategische facultaire onderzoeksthema's:

  1. Een duurzame gebouwde omgeving, voor nieuwe en bestaande gebouwen, met aandacht voor klimaatadaptatie, veerkracht, klimaatmitigatie, op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde energie en natuurinclusie;
  2. Een circulaire gebouwde omgeving, gericht op efficiƫnt materiaal- en hulpbronnengebruik, productontwerp, fabricage en nieuwe productservicesystemen;

  3. Een veilige, gezonde en comfortabele gebouwde omgeving;

  4. Digitalisering als ā€˜enablerā€™ voor beslissingen in alle gebouwde-omgevingsprocessen ā€“ ondersteunende data, informatie en (tacit/impliciete) kennis in alle fasen van ontwerpen, fabricage, constructie en gebruik.

Onderzoek Architectural Engineering + Technology

Onderwijs

Onze studenten zijn ontwerpgedreven, maar ook technisch goed geĆÆnformeerd. Ze zijn gericht op innovatie in ontwerp en constructie, en datagedreven. De input van onze afdeling op verschillende programmaā€™s van de faculteit omvat de meer technische en computationele kant van het architectuur- en stedenbouwlandschap. Programmaā€™s waarin de afdeling de leiding heeft, hebben een focus op dezelfde thema's als genoemd bij onderzoek, innovatie in ontwerp en constructie en/of erfgoed. Onze afgestudeerden worden architecten met substantiĆ«le technologische expertise en ontwerpers, planners en analisten met een focus op technische innovatie, digitalisering, gezondheid en duurzaamheid voor de gebouwde omgeving.

Innovatie en impact

De afdeling heeft een sterke staat van dienst in het toepassen van nieuwe technologieĆ«n en innovatieve benaderingen in gebouwen en steden. Denk hierbij aan koolstofarme materialen, circulaire bouwproducten, conserveringsmaterialen en -strategieĆ«n, efficiĆ«nte structurele en klimaatontwerpstrategieĆ«n, nieuwe computationele methoden en digitale technologieĆ«n. Daarbij werken we samen met tal van belanghebbenden in de wetenschap, de overheid, de samenleving en het bedrijfsleven. Hiermee draagt ā€‹ā€‹AE&T actief bij aan acht van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.