Onderzoek

Op het gebied van onderzoek heeft de afdeling zich gepositioneerd tegen de achtergrond van het spanningsveld tussen Design en Engineering. Hier binnen bevinden zich de onderzoeksprogramma’s Green Building Innovation en Computation and Performance.

Computation & Performance

Het onderzoeksprogramma Computation & Performance richt zich op het verbeteren van de prestaties van gebouwen met behulp van computationele methoden voor modelgeneratie en analyse, besluitvorming en ontwerpcommunicatie, in een interdisciplinaire context. De prestaties van gebouwen verwijzen naar zowel technische prestaties als kwalitatieve prestaties – de fysische en psychologische. Het onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen van een instrumentarium voor het meten van gebouwprestaties, het toepassen van dit instrumentarium in het ontwerpproces, het ondersteunen van interdisciplinaire samenwerking in het ontwerpproces met behulp van ICKT (informatie, communicatie en kennistechnologieën) en het op holistische wijze heroverwegen van de relatie tussen functies, architectonische vorm en prestaties. Binnen het onderzoeksprogramma wordt samengewerkt met de leerstoel Hyperbody en met het Structural Design Lab van de Faculteit Civiele Techniek.

Computation & Performance

Green Building Innovation

Het onderzoeksprogramma Green Building Innovation houdt zich bezig met de energetisch en technisch georiёnteerde en/of geoptimaliseerde technologieën, systemen en producten, die voor de bouwpraktijk als innovaties worden voortgebracht. Het gaat hierbij om een bandbreedte van meer strategisch georiёnteerde instrumenten tot aan concreet inzetbare technologieën, die zowel op zeer grote als op concrete kleine schaal van toepassing kunnen zijn.

Green Building Innovation

Design & History

Glass and Transparency

It aims to increase the design possibilities of transparent structures by developing new manufacturing techniques and investigating materials uncommon to building practice. Even more importantly, it seeks to produce transparent building components and structures with predictable and therefore safe failure behavior.

Glass and Transparency