Architectural Engineering

Profiel

Het wetenschapsgebied van de leerstoel Bouwconstructieve Coordinatie en Integratie is de leer van het integraal bouwtechnisch ontwerpen van een gebouw of bouwwerk met het realiseren van archtectuur als einddoel. De afronding van de specialisatie architectural engineering geeft toegang tot het architectenregister.

Zowel nieuwbouw als technische transformatie van bestaande gebouwen behoort tot het domein van de leerstoel, inclusief aspecten van duurzaamheid en levenscyclus. Enerzijds is de functie van de leerstoel gelegen in het coƶrdineren en integreren van de inbreng van de drie ontwerpende kernleerstoelen, draagconstructies, bouwconstructies en klimaatontwerp, anderzijds draagt de leerstoel bij aan de interactie tussen bouwtechnologie en architectuur middels technische samenstelling, ordening en compositie van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwcomponenten.

Missie

De missie is het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek op het gebied van de bouwtechnologie en het bouwtechnisch ontwerpen, toegespitst op de technische coƶrdinatie en integratie van draagconstructies, bouwconstructies en klimaatvoorziening op gebouwniveau. Het gebouw als technisch en architectonisch artefact en het maken van architectuur staan centraal. Bouwconstructieve Coordinatie en Integratie is een ontwerpleerstoel met een technisch karakter gericht op gebouwniveau.

Onderwijs

De rol van de leerstoel in onderwijs ligt in het geven van colleges, het definiƫren en begeleiden van technische ontwerpopdrachten op het niveau van het gebouw als totaal en het begeleiden en aanbieden van architectonische ontwerpopdrachten. Daarnaast biedt de leerstoel een eigen architectuurprogramma aan, met een sterk accent op de integratie van de bouwtechnologische component in het architectonisch ontwerp.

Onderzoek

De leerstoel levert een bijdrage aan de onderzoeksportfolio van de faculteit. De leerstoel participeert in het Building Innovation programma, Concepthouse en in het Computation and Performance programma. Andere interesses op onderzoeksgebied liggen richting wind engineering en toepassing van nieuwe materialen en ontwikkelingen op het gebied van ā€˜adaptive and smartā€™ systemen.