Building Physics & Services

Profiel

De leerstoelen Bouwfysica en Installaties zijn, aangezien onderzoek en onderwijs zeer nauw met elkaar verweven zijn, in 2015 tot één samenwerkende groep geformeerd.

Missie

Een leidende rol spelen in wetenschappelijk onderzoek, in academisch onderwijs en in het koppelen van wetenschap en praktijk, bij het ontwerpen en ontwikkelen van een comfortabel en energiezuinig klimaat in gebouwen en de leefomgeving buiten de gebouwen. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening en de hernieuwbaarheid van alle andere daarbij gebruikte hulpbronnen zijn hierbij leidend.

Onderwijs

In het onderwijs worden kennis en vaardigheden overgedragen op het gebied van klimaatontwerp in het algemeen, met basiskennis van Bouwfysica (warmte, vocht, geluid, licht, zon en wind) en Installaties (installatieconcepten en -componenten). Alles wordt mede geplaatst in de context van Duurzaam Bouwen en een Circulaire Economie. Het gaat om gezonde, comfortabele en energiebewuste gebouwen en stedelijke omgevingen. Behalve voor de faculteit Bouwkunde wordt ook het onderwijs in deze vakken verzorgd op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Gastcolleges en incidenteel studenten begeleidingen worden ook gegeven op de faculteit Industrieel Ontwerpen.

Onderzoek

Het onderzoek van de leerstoelen Bouwfysica  en Installaties valt binnen het programma Green Building Innovation van de afdeling Architectural Engineering & Technology. Het onderzoek is gegroepeerd rond de thema’s: Energy & Climate en Comfort & Health.

Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn:

 • Adaptief thermisch comfort
 • Daglicht en uitzicht 
 • Akoestiek in scholen en kantoren
 • Nieuwe geluidsabsorberende materialen
 • Visueel en thermisch comfort voor senioren
 • Climate responsive building elements / Climate adaptive skins
 • Innovatieve isolatiesystemen
 • Circulariteit van energie en materialen
 • De duurzaamheid voorbij (Beyond Sustainability)
 • Exergie
 • Energie en ruimtegebruik
 • Integratie van innovatieve warmteopslag technieken in de gebouwde omgeving

Medewerkers

Medewerkers