Heritage & Values

De leerstoel Heritage and Values richt zich op het begrijpen van de culturele, sociale, ecologische en economische waarden van erfgoed en de invloed hiervan op de duurzaamheid van steden. EĆ©n van de voornaamste doelen is om nieuwe geĆÆntegreerde toetsingskaders te definiĆ«ren, te ontwikkelen en te testen, zodat het behoud van erfgoed wereldwijd beter kan worden bewaakt en versterkt.

Erfgoed is een belangrijk middel waarmee we 'steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam' kunnen maken. Dit motto vormt de basis van de Recommendation on the Historic Urban Landscape van UNESCO uit 2011, de Sustainable Development Goals van de VN en de New Urban Agenda van de VN-conferentie Habitat. Er moeten voortdurend vraagtekens worden gezet bij het begrip erfgoed. Erfgoed is een maatschappelijke constructie, cultureel divers en voortdurend onderhevig aan verandering. De waarden die erfgoed definiƫren zijn volledig afhankelijk van tijd en plaats.

Door samen te werken met andere leerstoelen binnen de Faculteit, professionals van over de hele wereld en intergouvernementele instellingen zoals UNESCO wil de leerstoel Heritage and Values de allernieuwste kennis, zowel specifiek als vergelijkend, in het vakgebied integreren. Niet alleen om de bronnen te identificeren die worden gezien als erfgoed (door wie, hoe en waarom), maar ook om de impact en toegevoegde waarde van ontwerp zichtbaar te maken en vervolgens ter discussie te stellen. Het einddoel hiervan is duurzamere stedelijke ontwikkeling. De leerstoel richt zich met name op het verkennen van nieuwe onderzoeksmethoden om betere resultaten te behalen. Dit houdt in dat kwantitatieve methoden en big data worden gecombineerd met kwalitatieve methoden zoals interviews, peer groups en workshops, waarbij de grenzen tussen diverse vakgebieden regelmatig worden overschreden. De leerstoel blijft zich ook inzetten voor het verbeteren van de wetenschappelijke integriteit en ethiek onder studenten en onderzoekers, vakgenoten en professionals over de hele wereld.