Structural Design

Gebouwen, bruggen, tunnels, meubels, auto's, huishoudelijke apperaten, dieren, planten etc. moeten allemaal een draagstructuur bezitten die de krachten opgeroepen door (bij gebouwen vooral) de zwaartekracht en de wind moet kunnen verwerken

Profiel

De leerstoel Ontwerpen van Draagconstructies geeft onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van (het ontwerpen van) (hoofd)draagconstructies van gebouwen en bouwwerken in alle voorkomende materialen, met alle mogelijke fabricage- en uitvoeringsmethoden en met alle systemen van krachtswerking.

Missie

De leerstoel Ontwerpen van Draagconstructies onderzoekt het gebruik van nieuwe materialen en fabricagemethoden voor architectonisch aansprekende en vernieuwende draagconstructies binnen het integrale ontwerp. Daarbij gaat het ook om verbeterde versies van bestaande materialen, en om bestaande materialen uit andere wetenschapsgebieden. Daarnaast onderzoekt de leerstoel de invloed van computer ondersteund ontwerpen op draagconstructies en hoe bij transformatie van bestaande gebouwen optimaal kan worden omgegaan met de bestaande draagconstructie.