Organisatie

De afdeling Architectuur bestaat uit ongeveer 100 medewerker (70 fte) die verdeeld zijn over negen wetenschappelijke groepen; 8 leerstoelen en het onderdeel Vormstudie en Maquettetechniek. Het leerstoelenplan maakt een onderscheid in ontwerpgerichte (Architectonische ontwerp leerstoelen) en theorie leerstoelen.

Ontwerp leerstoelen
Deze leerstoelen worden bezet door hoogleraren met een herkenbare en internationaal georiënteerde ontwerppraktijk. Leerstoelhouders vertegenwoordigen een ontwerpbenadering die door middel van toegepast onderzoek verder kan worden ontwikkeld. De leerstoelen Architectonisch Ontwerp vertegenwoordigen belangrijke ontwerp- en kennisdomeinen binnen de architectuur: Woningbouw, Openbare gebouwen, Interieur, Utiliteitsbouw en Complexe Projecten. In al de leerstoelen Architectonisch Ontwerp is duurzame ontwikkeling een centraal aandachtspunt. Het onderzoek van deze leerstoelen vertrekt expliciet vanuit het architectuurproject (design-led research of practice-led research). De leerstoelen verzorgen ontwerponderwijs en werken voor hun onderzoek nauw samen met de onderzoek georiënteerde leerstoelen.

Theorie leerstoelen
De leerstoelen Methoden en Analyse, Architectuur Theorie en Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis worden bezet door hoogleraren, die een duidelijke positie en ervaring in het architectuuronderzoek koppelen aan een grote affiniteit met het architectonisch ontwerp.  Deze onderzoek georiënteerde leerstoelen richten zich op geschiedenis en theorie van de architectuur en stedenbouw en de systematische bestudering van ontwerpen, alsook van de instrumenten en benaderingen van architecten vanuit analytische, methodologische en kritische perspectieven. De leerstoelen hebben als expliciete opdracht om een inhoudelijk kader te bieden aan promovendi en onderzoekers, en zo vorm te geven aan het onderzoeksprogramma evenals aan het onderzoeksklimaat van de Afdeling Architectuur.  

Afdelingsvoorzitter