Architectural Design Crossovers

Architectural Design Crossovers beschouwt architectuur als middelpunt van overlappende disciplines. Het onderzoekt de manieren waarop architectonisch ontwerpen een centrale rol speelt bij het scheppen van synergiƫn, en hoe architectuur het voortouw neemt bij het zoeken naar duurzame interventies.

De huidige dynamiek van transformaties in stad en haar territorium en de vele uitdagingen ten aanzien van de toekomstige stedelijke agenda worden steeds veelzijdiger. We hebben architectonisch ontwerp nodig om verschillende disciplines actief te betrekken binnen en buiten het ontwerpwerkveld in relatie tot de gebouwde omgeving. Architectuur opereert in het midden van deze overlappende disciplines en heeft het potentieel om ideeƫn en experimenten in zich op te nemen.

Architectural Design Crossovers richt zich op stedelijke gebieden en condities die worden gekenmerkt door een verscheidenheid aan uitdagingen. Op deze plekken zijn (toekomstige) transformaties niet alleen dringend noodzakelijk, maar bovendien bieden ze een rijke context voor experimenten voor agendaā€™s voor de toekomst. In Architectural Design Crossovers onderzoeken en verkennen we de verschillende rollen van het architectuurproject, dat we zien als een interscalaire projectie en synthese van verschillende benaderingen. Het programma betrekt procesgestuurd ontwerponderzoek, dat leidt tot locatiespecifieke interventies over verschillende ruimte- en tijdschalen heen.

Associate Professor

Dr.ir. Roberto Cavallo

Secretariaat

Nathalie Kooijmans-Bout