Borders & Territories

Borders & Territories onderzoekt ruimtelijke grenzen in de praktijk van opkomende territoria. Het vak is gericht op de kritische relatie tussen architectuurtheorie, ruimtelijke analyse en architectonisch ontwerpen. Daarbij streeft het naar een balans tussen theorie en praktijk, tussen onderzoek en ontwerp.

Borders & Territories bevraagt de conventies van de architectuur, de samenhang van technieken in het vakgebied van architectuurproductie, en de grenzen en beperkingen van het denken over architectuur. Het onderzoekt en cultiveert architectonische condities door middel van ontwerpexperimenten in hedendaagse overgangsgebieden. Borders & Territories theoretiseert over de relevantie van methoden en instrumenten die van oudsher niet als architectonisch ‘materiaal’ worden beschouwd, zoals cartografie, literatuur, kunst en filosofie. Datzelfde geldt voor concepten en objecten die als zodanig nooit als architectonisch materiaal binnen het vakgebied werden beschouwd. Onze projecten stellen ontwerpprocedures, tekentechnieken en theoretische begrippen ter discussie door deze andere mogelijkheden van de architectuur centraal te stellen.

Borders & Territories concentreert zich op het verbreden van het rijke en diepgravende discours van de architectuur. De onderzoeksobjecten beslaan het gehele scala van ruimtelijke verschijnselen en condities, van het alledaagse tot het bijzondere tot het individuele. Borders & Territories tracht inzicht te krijgen in hedendaagse ruimtelijke praktijken die de stedelijke en territoriale omgeving vormgeven. 

Zowel grenzen als territoria blijven onverminderd relevant in het grotere geheel van hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Beide worden tegenwoordig gekenmerkt door een aantal gelaagde, complexe en gedifferentieerde ruimtelijke condities. Hun karakterisering draait om de invulling van materiële en immateriële grenzen die zorgvuldig afgebakende territoria van uiteenlopende schaal definiëren. Daarom bestudeert Borders & Territories grenzen en het effect van grensoverschrijdende uitwisseling op architectonische, stedelijke en territoriale entiteiten. Het onderzoekt de rol die infrastructuur, netwerken en migratiebewegingen spelen bij territoriale transformatie.

Associate Professor

Dr.ir. Marc Schoonderbeek

Secretariaat

Nathalie Kooijmans-Bout