Public Building

Public Building doet onderzoek naar de toekomst van publieke gebouwen, het publieke domein en de rol van het openbare in de gebouwde omgeving.

Dokk1, Aarhus (Denmark) / schmidt/ hammer/ lassen/ architects/ and Kristine Jensen / photo © Adam Mørk

 

Ontwerpen voor de openbaarheid betekent het creëren van zinvolle en cultureel waardevolle gebouwen en openbare ruimten voor zowel gemeenschappen als individuen. Public Building onderzoekt en ontwerpt gebouwen met openbare programma’s en ruimten die de levenskwaliteit verbeteren en die een katalysator zijn voor de ontwikkeling van hun omgeving. 
In een tijdperk waarin het monofunctionele openbare gebouw verdwijnt, betekent dit dat Public Building zich niet exclusief op publieke functies en programma’s richt maar ook op hun combinaties en interacties met semipublieke -, commerciële - en private domeinen. Public Building onderzoekt hoe verschillende contexten, locaties en omstandigheden invloed hebben op ontwerpen voor cultuur, gezondheid, onderwijs, werk en vrije tijd. In de projecten voor Public Building onderzoeken studenten ook de verandering van gebouweigenschappen als gevolg van de verantwoordelijkheid die ontwerpers hebben voor het bouwen van een toekomstbestendige omgeving. Hoe kunnen we een uitmuntende ontwerpkwaliteit bereiken wanneer bouwvoorschriften en -processen meer en meer worden bepaald door ethische, technische en juridische specificaties en voorschriften? Public Building projecten dragen bij aan de ontwikkeling van inspirerende oplossingen die het publieke aspect van hedendaagse gebouwen en stedelijke omgevingen versterken.

Of het nu om metropolitane, stedelijke of landelijke condities gaat, publieke functies zijn altijd noodzakelijk. De interactie tussen schalen en oplossingen is daarbij cruciaal. De bepaling van de juiste mate en eigenschappen van openbaarheid vormen een wezenlijk onderdeel van het onderzoek. Een publiek ontwerp kan een gebouw, een interieur, of een onderdeel van een hybride gebouw zijn, een onderdeel van een hybride structuur binnen een stad, een reeks prototypes, een laag in een landschap, en nog veel meer. Het ontwikkelen van hedendaagse publieke gebouwen en publieke ruimtes vraagt om het ontwikkelen van nieuwe typen gebouwen en bouwelementen, het herontwikkelen van oplossingen uit het verleden en het bevragen van bestaande typologieën. Dit gebeurt zowel door middel van onderzoek en ontwerp als door ‘research by design’.

Public Building onderzoekt multipliciteit als eigenschap van gebouwen en bouwelementen. Het doel van multipliciteit in de architectuur is om gebouwen en bouwelementen eigenschappen te geven waardoor ze multifunctioneler, productiever, transformatiever en duurzamer worden.

Secretariaat

Salma Ibrahim

Highlights

Luca Fontana wins Circular Built Environment Award 2020-2021

Başak Günalp selected for nine best graduation projects for Dutch Archiprix 2022