Publieke Gebouwen

Het onderwijs en het onderzoek in de leerstoel richt zich op gebouwen met een publiek karakter, die een belangrijke impact hebben op de stedelijke omgeving of op het territorium. De vraag naar de definitie van het openbare karakter van een gebouw en de relatie tot de openbare ruimte staat centraal binnen deze leerstoel. Ook de structuur en compositie van een ontwerp, alsook de architectonische en tektonische uitwerking spelen een cruciale rol binnen deze leerstoel. 

Meer informatie

Secretariaat

Salma Ibrahim

Onderwijs

Sang Lee - MSc 1&2

Monica Lelieveld/Gichuki Rugoiyo - MSc 3&4

Onderzoek

Marc Schoonderbeek

Susanne Komossa