Publieke Gebouwen

De leerstoel Publieke Gebouwen (A-PB) richt zijn onderzoek en onderwijs op gebouwen met een publiek karakter die een betekenisvolle invloeduitoefenen op de (stedelijke) omgeving. De vraag naar de definitie van het openbare karakter van een gebouw en de relatie tot de openbare ruimte staat centraal binnen de leerstoel. Ook de structuur en compositie van een ontwerp en de architectonische en tektonische uitwerkingen spelen een cruciale rol.

De vakken uit de leerstoel onderzoeken de huidige en toekomstige situatie van publieke ruimten en het gebied eromheen, dat onderhevig is aan een constante verandering en een constante uitwisseling met de hedendaagse stad en maatschappij. Er wordt gestreefd om aan de ene kant kennis en vaardigheden over te brengen, en aan de ander kant de toekomstige architecten een kans te bieden een fundament te leggen in de architectuur. De ontwerpprojecten en seminars samen bieden een leeromgeving waar diepgaand onderzoek en het in de praktijk brengen van architectuur centraal staat. De studenten worden aangemoedigd de confrontatie aan te gaan tussen de dringende publieke behoeften en de uitdagingen van het gebied, zo worden nieuwe kanten van architectuur verkent. Ook ‘design thinking’ processen en de nodige middelen en technieken voor onderzoek en ontwerpen worden binnen de leerstoel aangeboden. Ook wordt binnen het ontwerpproject gefocust op het ontwikkelen van nieuwe modellen, programma’s en strategieën voor architectonisch ontwerpen en experimenteren. Zo wordt onderzoek verbonden met ontwerptechnieken en dit resulteert in een streven naar een symbiose van intellectuele kennis en techniek.

Professor: Vacant

Acting professor: 
Prof.ir Kees Kaan


Secretariaat

Salma Ibrahim