Vormstudie en Maquettetechniek

Vormstudie

Vormstudie is gericht op het uitbreiden van kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot compositie en perceptie op het gebied van de architectuur. Vormstudie speelt een prominente en belangrijke rol tijdens het eerste basisjaar van het onderwijsprogramma voor de bacheloropleiding (module OV1&2), de bachelorminor ‘House of the Future’ en een viertal keuzevakken voor de masteropleiding. Bij onderzoek ligt de nadruk op het verkennen, visualiseren en verklaren van elementaire vormverschijnselen in de context van het vak architectuur. Hierbij wordt actief gebruikgemaakt van zowel fysieke maquettes als computermodellen.

Tekenstudie speelt samen met Vormstudie een belangrijke rol in het onderwijsprogramma voor de bacheloropleiding (module OV1&2). Tekenstudie richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot compositie en presentatie op het gebied van architectuur.

Maquettetechniek

Maquettetechniek hangt nauw samen met de opleiding Vormstudie en neemt een centrale plaats in binnen de faculteit als geheel. Studenten maken uitgebreid gebruik van de goed geoutilleerde werkplaatsen en het geavanceerde laboratorium voor computerondersteunde modellering (CAM), met name tijdens de doctoraalfase. Het CAM-lab speelt een steeds belangrijkere rol binnen het onderzoek gebaseerd onderwijs, vooral tijdens de cursus ‘Ornamatics’ (onderdeel van de masteropleiding Vormstudie). 

Modelling Techniques

Modelling Techniques

Acting professor
Prof.ir. Dick van Gameren


Secretariaat

Salma Ibrahim