Onderzoek

Met het onderzoek van de afdeling Management in the Built Environment wordt beoogd wetenschappelijke theorieën en hulpmiddelen te ontwikkelen en te testen - op basis van verzamelde empirische gegevens - die kunnen worden gebruikt om sturing te geven aan een optimale afstemming tussen het aanbod van onroerend goed en de dynamische vraag naar huisvesting, en dit proces te ondersteunen. De vraagkant wordt hoofdzakelijk vanuit gebruikersperspectief benaderd.

Onderzoeksprogramma

De onderzoeksprojecten maken deel uit van het onderzoeksprogramma: 

Het onderzoeksprogramma van MBE omvat onderzoek naar marktanalyses, prestatievereisten en kosten en kwaliteit van onroerend goed (de productkant) en een onderzoek naar het initiëren, informeren, ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en gebruiken van onroerend goed (de proceskant). Het onderzoek wordt uitgevoerd op drie schaalniveaus:

  • gebouwen
  • voorraad (de portefeuille)
  • stedelijke gebieden

Het onderzoek richt zich op de bouw van openbare voorzieningen, woningen en stedelijke infrastructuur. Voor het complete onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde klikt u hier.

PhD research

(Aspirant-) bursale promovendi vinden hier een overzicht van belangrijke onderzoeksthema's voor onze afdeling.

Programmaleider MBE