Organisatie

De afdeling Management in the Built Environment is onderdeel van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ongeveer 70 medewerkers in de rollen van docent, onderzoeker, promovendus en ondersteuner werken samen aan onderwijs en onderzoek.

De afdeling MBE wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur en de afdelingsvoorzitter prof.dr.ir. V.H. Gruis. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de kernhoogleraren, de sectiehoofden van de vier secties, de co√∂rdinator master onderwijs, de bestuurssecretaris en de co√∂rdinator secretariaat.

De organisatorische indeling naar secties is gelijk aan de hoofddomeinen en tevens kernleerstoelen van MBE: Design & Construction Management, Real Estate Management, Urban Development Management en Housing. 

Nadere informatie
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.