Organisatie

De afdeling Management in the Built Environment is onderdeel van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ongeveer 70 medewerkers in de rollen van docent, onderzoeker, promovendus en ondersteuner werken samen aan het onderwijs en onderzoek van MBE.

De afdeling MBE wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur en de afdelingsvoorzitter prof.dr.ir. V.H. Gruis . Zij worden bijgestaan door het Dagelijks Bestuur van MBE. In het Dagelijks Bestuur hebben zitting de sectiehoofden van de vier secties, de onderzoeksnestor, co√∂rdinator master onderwijs, de bestuurssecretaris en de co√∂rdinator secretariaat.

De organisatorische indeling naar secties is gelijk aan de hoofddomeinen en tevens kernleerstoelen van MBE: Design & Construction Management, Real Estate Management, Urban Development Development en Housing. 

Nadere informatie
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.