Kenniscentra

MBE heeft relaties met de volgende kenniscentra:

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

Op initiatief van een aantal marktpartijen dat zich professioneel bezighoudt met gebiedsontwikkeling en het Ministerie van VROM is in 2006 de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) opgericht. De SKG heeft als hoofddoel: de financiƫle en inhoudelijke ondersteuning van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de afdeling RE&H voor een periode van minimaal drie jaar. De SGK wil bijdragen aan:

  • de realisatie van goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen;
  • het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, (beleids-)sectoren, markt en overheid;
  • het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten;
  • de optimalisering van de randvoorwaarden, onder andere in wetgeving en opleidingen;
  • het leren uit de praktijk van projecten.

Center for People and Buildings (CfPB)

Het Center for People and Buildings (CfPB) is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving met als doel het bevorderen van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op dit gebied. Het kenniscentrum doet dit vooral voor en met eindgebruikers: bedrijven en instellingen die vastgoed niet als primair aandachtsgebied hebben. Daarnaast bevordert het CfPB multidisciplinaire samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling en de beroepspraktijk voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft. Afdeling RE&H heeft zitting het bestuur van het kenniscentrum.