Building Law

De leerstoel Bouwrecht wordt gefundeerd vanuit de juridische discipline en heeft in de eerste plaats als leeropdracht de privaatrechtelijke aspecten van contractvorming, risicobeheersing, garantieverklaring en kwaliteitsborging bij bouwprojecten en vastgoedtransacties.

Het wetenschapsgebied Bouwrecht richt zich op de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van bouwprocessen en vastgoed. Centraal staat de interpretatie, ontwikkeling en evaluatie van juridisch instrumentarium voor klassieke en moderne bouworganisatievormen en complexe gebiedsontwikkelingstrajecten. 

Bouwrecht wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het beschrijven, analyseren en verder ontwikkelen van juridische mogelijkheden en randvoorwaarden voor bouwprocesinnovatie, design management en stedelijke gebiedsontwikkeling.

Prof.mr.dr. E.M. Bruggeman