Design & Construction Management

De kernleerstoel Design & Construction Management (D&CM) wordt gefundeerd vanuit Architectuur en Bouwtechnologie en heeft als leeropdracht sturingsvraagstukken in de ontwikkelings- en realisatiefase van het bouwproces van bouwwerken met als specifiek aandachtsgebied bouwprocesinnovatie. De kernleerstoel integreert de aspecten ontwerpmanagement en kosten-kwaliteit op gebouwniveau in de ontwikkelings- en realisatiefase.

Bouwprocesinnovatie richt zich onder meer op een betere samenwerking tussen partijen in de bouw en kan tot stand komen wanneer de opdrachtgevers vragen om een geïntegreerd bouwproces waarin de kennis van bouwtechnologie, onderhoud, gebruik en beheer in een zo vroeg mogelijke fase wordt ingebracht. Actuele maatschappelijke ontwikkelingen dwingen tot procesinnovaties in de bouw zoals innovatief aanbesteden, publiek private samenwerking, geavanceerde risicobeheersing, risicoverdeling en evenwichtige prijsvorming.