Kennisbijeenkomsten

Ieder jaar verzorgt de leerstoel Gebiedsontwikkeling, soms in samenwerking met partners, instanties of andere kennisinstellingen, een aantal kennisbijeenkomsten (expertsessies, masterclasses en dagcongressen) door heel het land. Deze bijeenkomsten komen primair voort uit het kennisprogramma van de leerstoel dat in samenspraak met SKG-partners en TU Delft wordt gemaakt en vastgesteld. Daarnaast kunnen ook (extra) bijeenkomsten worden geagendeerd die aansluiten op een actueel maatschappelijk debat met grote relevantie voor gebiedsontwikkeling. Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt waarin zowel generieke inzichten als specifieke lessen worden vastgelegd. Kennisbijeenkomsten kunnen onderdeel zijn van een reeks, een leergang, of een onderzoeksproject. 

Regelmatig bieden de resultaten van de bijeenkomsten aanleiding tot nader onderzoek of nieuwe praktijkinitiatieven. Overzichten van de kennisbijeenkomsten van de leerstoel Gebiedsontwikkeling zijn te vinden in de jaarverslagen van de SKG.