Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een initiatief van overheden, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende marktpartijen, die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. Op dit moment kent de Stichting ruim 35 publieke en private partijen. De doelstellingen van de stichting betreffen goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen, het leren uit de praktijk van projecten, het optimaliseren van de randvoorwaarden o.a. in wetgeving en opleidingen, het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, alsmede het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten. 

Sinds de oprichting in 2006 ondersteunt de stichting (financieel en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. 

Samen brengen we de praktijk verder!

De SKG ondersteunt het jonge kennisdomein Gebiedsontwikkeling vanuit de praktijk. Haar missie is het leveren van een bijdrage aan het behoud en het verbeteren van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving. Dat doet zij door:

  1. Verbinden van wetenschap & praktijk en de diverse disciplines binnen gebiedsontwikkeling;
  2. Het bieden van praktische handreikingen;
  3. Agenderen en het aanjagen van discussie;
  4. Het signaleren relevante toekomstige ontwikkelingen;
  5. Het bieden van een podium voor verschillende stemmen.

Wat we doen

Het SKG-netwerk maakt kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisverspreiding mogelijk. Het richt zich op integratie van denken en doen en hiervoor benodigde vaardigheden en gedragsveranderingen. De activiteiten van de SKG worden langs de volgende drie hoofdlijnen georganiseerd:

Co Verdaas